Porucha na vodovodním řadu

Dnes,tj. 6.února,došlo v podvečerních hodinách k havárii na vodovodním řadu v ulici Kollárova.Vzhledem k závažnosti poruchy budeme opravu řešit neprodleně,k uzavření vody dojde v cca 19:30. K přerušení zásobování vodou dojde nejen v ul. Kollárova,ale i v okolních ulicích. Budeme se snažit poruchu opravit co nejdříve, o dalším vývoji vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

Uzavření pokladny

Dne 6. února 2017 bude z technických důvodů uzavřena pokladna Technických služeb, v hotovosti bude možné platby uskutečnit ve středu 8. února 2017. Omlouváme se za případné komplikace.

Porucha na vodovodním řadu

Tímto bychom chtěli informovat občany, že dnes, tj. 1. února 2017, v dopoledních hodinách dojde k uzavírce na vodovodním řadu v Horoušánkách. Jedná se o ulice Glücksmannova, Šámalova, Atlasová, Oty Pavla, Tigridova, E. E. Kische, Těsnohlídkova a Doktora Strusky. Důvodem uzavírky je porucha na vodovodním řadu na katastrálním území Horoušany – Horoušánky, poruchu opravuje provozovatel této části vodovodu, tj. VHS Benešov. Bohužel úvalská část Horoušánek je na tento přivaděč napojena, a proto se uzavírka vody týká i přilehlých ulic okolo poruchy. Jakmile budeme znát detaily týkající se průběhu opravy, především čas zprovoznění, budeme občany o těchto skutečnostech neprodleně informovat.

Kontejnery na kov a textil

Tímto bychom chtěli informovat občany, že předchozí provozovatel svozu odpadů ze všech stanovišť tříděného odpadu již odvezl kontejnery na kov a textil. Nové nádoby obdrží Technické služby nejpozději do středy, kdy ihned začne distribuce na stejná místa (celkem 10 nádob na kov a 10 nádob na textil). V případě, že potřebujete odstranit odpadní kovy a textil, využijte zatím prosím sběrný dvůr David Fidler. Děkuji za pochopení!

Havárie vody v lokalitě Hájovna – V Setých

07.1.2017 Aktualizace ve 21:00 Voda bude puštěna od cca 21:10 na 30 minut, aby si občané mohli udělat nouzovou zásobu, pak bude dodávka opět na delší dobu přerušena. Dnes tj. 7.1.2017 v cca 19:30 praskl vodovodní řad v ulici U Hájovny. Vzhledem k masívnímu úniku vody museli pracovníci Technických služeb uzavřít přívod vody. V současné době probíhají práce na detekci závady a jejím odstranění. O obnovení dodávky vody budeme včas informovat. Vzhledem k nízkým teplotám nelze zajistit zásobování cisternami (voda by zamrzla). Pokud by odstranění závady mělo trvat delší dobu, bude dodávka vody dočasně obnovena, aby si občané mohli udělat nouzové zásoby. Pro další informace sledujte prosím web a facebook města. Dispečink Technických služeb, Ilona Schwarzová

Komplikace při svozu odpadů

Omlouváme se občanům za opožděný svoz odpadů, který se oproti původnímu harmonogramu posouvá o den. Dnes jsme měli komplikace při dopravě na skládku v Radimi, kdy jsme se velmi zdrželi čekáním na uzavřené silnici II/11. Další komplikace pak nastaly vzhledem k povětrnostním podmínkám na samotné skládce. Popelnice budou vyvezeny ve čtvrtek, případně pak v pátek. Na Slovanech dosud nebyly svezeny nádoby o objemu 1100 litrů, neboť nám předchozí provozovatel nepředal klíče k jejich odemknutí. I zde platí, že budou svezeny do konce týdne. Pokud se Vám již odpad nevejde do popelnic, ponechte prosím odpad v uzavřených pytlích vedle popelnice, vše bude svezeno. Děkuji občanům za […]

Představení nové techniky

Poslední prosincový čtvrtek v roce 2017 byl zvolen jako den, kdy bylo představeno nové vozidlo na svoz odpadů. Vozidlo bylo vybráno již v dubnu prostřednictvím podlimitní veřejné zakázky, dodavatelem s nejnižší nabídkovou cenou se stala společnost Zoeller Systems. Tato společnost se zaměřuje na výrobu nástaveb a vyklapěčů, podvozek je od společnosti MAN. Vozidlo je vybaveno i stacionárními vahami společnosti MOBA, které jsou umístěny pod podvozkem. Svozové auto bude zajišťovat jak svoz směsných komunálních odpadů, tak i tříděných komodit a bioodpadů. Doufáme, že po úvalských ulicích tento nový vůz najede spoustu kilometrů bez závad a komplikací!  

Nový způsob oprav úvalských komunikací!

Možná jste si všimli při toulkách úvalskými ulicemi, že od poloviny prosince opravují zaměstnanci TSÚ povrch silnic novým speciálním zařízením. Jedná se o tzv. Infraset společnosti MORAM (http://www.infratopas.cz/), jehož pomocí je možné opravit výtluky, praskliny a různé nerovnosti vozovky tak, že vypadají skoro jako nové. Technické služby mají Infraset zatím jen ve výpůjčce, doufáme ale, že toto zařízení již brzy rozšíří naše strojové portfolio a opravy ulic Infrasetem se tak stanou naši běžnou činností. Na výsledky prvních oprav pomocí Infrasetu se můžete podívat nejčastěji v ulicích okolo Náměstí Svobody, příp. pak zde ve fotogalerii.

Informace ke svozu odpadů od 1. ledna 2017

Vážení občané, tímto bychom Vás chtěli informovat o systému svozu odpadů od nového roku. Technické služby města Úvaly, p. o. přebírají svoz odpadů od společnosti FCC od 1. ledna 2017. Týká se to jak svozu směsných komunálních odpadů, bioodpadů, tak i jednotlivých tříděných komodit. Svoz směsných komunálních odpadů bude zachován ve stejných svozových okruzích. Svoz bude probíhat každý lichý týden (tedy počínaje 2. lednem 2017), a to v pondělí, úterý a ve středu. Rozložení jednotlivých okruhů je zobrazeno na mapce v příloze, jmenovitě jsou pak jednotlivé ulice uvedeny na webu Technických služeb města Úvaly. Obecně lze říci, že Slovany a Radlická čtvrť […]

Uzavření pokladny a klientského centra VaK

Z důvodu zavádění nového informačního systému pro Technické služby města Úvaly bude ve dnech 23.12 – 6.1. uzavřena jak pokladna, tak i klientské centrum pro vodovody a kanalizace. Pokladna i klientské centrum bude opět otevřeno od 9. ledna. V případě akutních problémů neváhejte využít náš dispečink. Omlouváme se za případné komplikace!