Přerušení dodávky vody

Tímto bychom chtěli upozornit občany, že dnes, tj. 20. prosince, může z důvodu poruchy vodovodu dojít ke krátkodobému přerušení dodávky pitné vody v ulici Rašínova. Tímto se omlouváme za případné komplikace.

Vánoční strom je už na náměstí

Advent se přiblížil mílovými kroky a tak dnes v Technických službách nastal Den D předvánočního období, a to stavění vánočního stromu na náměstí. Oproti např. Českému Brodu nemáme na náměstí živý strom, a tak každý rok v období léta hledáme strom, který by se stal po čas adventu chloubou úvalského náměstí. Letos jsme využili nabídky paní Marty Žižkové z Jungmannovy ulice, která nám nabídla vzrostlou jedli ze svého pozemku. Ve spolupráci s firmou Autodoprava Hovorka a za účasti jeřábu firmy Miroslav Šmíd se podařilo přemístit jedli z Jungmannovy ulice na náměstí Arnošta z Pardubic, kde během hodiny došlo k upevnění stromu. Raritou pro letošní stavění vánočního stromu […]

Přípravné práce v parčíku u ulic Jiráskova a Na Spojce

V dnešních ranních hodinách jsme se pustili do dřevorubeckých prací a téměř jako v pohádce o Lotrandovi a Zubejdě jsme v parčíku na křížení ulic Jiráskova a Na Spojce udělali pořádnou paseku. Nicméně to není jen náhodná činnost, hlavním důvodem je rekonstrukce uliční komunikační linie ulice Na Spojce. Po dokončení terénních úprav pak v parku vysázíme novou zeleň.  

Oprava parkoviště u zdravotního střediska

Rádi bychom tímto upozornili občany, že v pátek 21. října a v úterý 25. října bude opravováno parkoviště u zdravotního střediska v ul. Pražská. Bude se jednat o opravu povrchu v celé délce parkoviště, z tohoto důvodu zde nebude v daných dnech umožněno parkování. Omlouváme se tímto za způsobené komplikace!  

Nový chodník podél ulice Jírenská

V těchto dnech jsme dokončili opravu chodníčku a schodů vedoucích od ulice K Hájovně k autobusové zastávce v Setých. Chodníček byl už v poměrně havarijním stavu, lidé si museli opravdu dávat pozor, aby někde nechtíc nezakopnuli a nezpůsobili si zranění. Povrch chodníku jsme úplně odstranili a položili jsme nové betonové desky. Aby byl dojem ucelený, opravili jsme i schody vedoucí přímo k autobusové zastávce. Postupný vývoj prací můžeme zhodnotit v naší galerii.

Přístup na zasakovací pás teď bude snazší

Technické služby se čím dál tím častěji zaměřují i na práci se dřevem – v našem týmu máme šikovného truhláře a tak postupně naše dřevěné výrobky umisťujeme do rozličných částí Úval. V minulosti jsme vybudovali posezení na zasakovací pás, vyrábíme lavičky, informační tabule atd. Nyní jsme vyrobili novou lávku na cestu k zasakovacímu pásu. Přístup tak budou mít příjemnější jak cyklisté, tak i maminky s kočárky, kdy se už nebudou muset složitě dostávat přes hluboký příkop.  

Chyba v datu splatnosti složenky

Vážení odběratelé, omlouváme se za chybu tisku data splatnosti u faktur za vodné a stočné za období od 1. 07. 2016 – 30. 09. 2016. Správné datum splatnosti je 26. 10. 2016., na složence je datum 16. 10. 2016. Děkujeme za pochopení

Nová lampa v ul. Guth-Jarkovského

Jednou z prvních aktivit v oblasti veřejného osvětlení byla výstavba nového sloupu na křížení ulic Guth-Jarkovského a Grégrovy. Jednalo se o doplnění sloupu lampy, neboť vzdálenost mezi dosavadními lampami byla nedostatečná. V budoucnu se Technické služby města Úvaly pustí do ještě větších akcí než je jen doplnění sítě o jednu lampu.

Aktualita k přerušení dodávek vody

V závislosti na aktualitách souvisejících s plánovaným přerušením dodávek pitné vody bychom rádi požádali úvalské občany, aby ve dnech 25. – 29. srpna hospodárně využívali pitnou vodu z vodovodu. Sice by mělo být vody dostatek, jsme domluveni i s kolegy ze společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, aby posílili zásobování Úval z Káraného, ale byli bychom neradi, aby v Radlické čtvrti docházelo k výpadkům dodávek pitné vody. I přes předpokládané vysoké teploty bychom chtěli občany požádat, aby např. nedopouštěli bazény, snížili objem vody na zalévání zahrad, odložili např. praní prádla až na úterý, kdy budou dodávky ze Želivky opět obnoveny. Děkujeme za pochopení!      

Informace k plánované odstávce pitné vody v lokalitě Radlická čtvrť

Ve spolupráci se společností VODOS se nám podařilo zprovoznit propojení mezi škvoreckým a úvalským vodovodním řadem. Radlické čtvrti by se tedy plánovaná odstávka pitné vody v období 25.-29. srpna neměla dotknout. Nicméně pro případ náhlého poklesu tlaku či krátkodobých výpadků dodávky pitné vody v Radlické čtvrti jsme se radši pojistili a zajistili jsme 2 cisterny pro náhradní zásobování vody o celkovém objemu 5 000 litrů. Tyto cisterny budou přistaveny do Radlické čtvrti v ranních hodinách, jejich umístění bude ještě upřesněno. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše zákaznické centrum – 735 172 722. Díky znalostem a zkušenostem našich techniků se tak podaří zajistit zásobování nejen úvalské Radlické čtvrti, […]