Čištění dešťové kanalizace

Při cestě na nádraží si možná někteří z vás všimli, že se místy objevily hromádky ne zrovna příjemného složení. Začali jsme totiž čistit dešťovou kanalizaci. V některých místech se jedná pouze o vyčištění tzv. košů, jinde budeme muset objednat tlakový čisticí vůz, aby ucpanou dešťovou kanalizaci vyčistil intenzivněji. Zanešená dešťová kanalizace totiž při větších deštích způsobí to, že se voda do kanálu nevejde a teče pak všude jinde než danou kanalizací. V současnosti za sebou máme pročištění ulice Jiráskovy a Klánovické, v příštích dnech máme naplánováno čištění dešťové kanalizace na Slovanech a v Radlické čtvrti. Postupně bychom tak chtěli zvládnout celé město.  

Prořezávky podél Dobročovické

Využili jsme uzavírky silnice č. III/01215 vedoucí směrem na Dobročovice a pustili jsme se do prořezání křovin podél celé silnice až k začátku Radlické čtvrti. Díky tomu, že je po celý tento týden silnice uzavřena pro všechna vozidla, mohli jsme využít celý prostor vozovky… a že toho bioodpadu bylo opravdu hodně…

Pokladna mimo provoz

Dne 17. srpna 2016 bude z technických důvodů uzavřena pokladna TSÚ. Od následujícího týdne, tedy 22. srpna, bude pokladna otevřena jako obvykle – tj. v pondělí a ve středu (6:30-11:00, 12:00-15:00). Děkujeme za pochopení!

Informace k plánované odstávce vody z PVK

Včera médii proběhla informace o přerušení dodávky pitné vody ve dnech 25.-29. srpna v části obcí v okrese Praha – Východ. A byly zde mimo jiné zmíněny i Úvaly. Ráda bych tímto danou zprávu upřesnila: jedná se pouze o zásobování z vodní nádrže Želivka. Většina Úval je zásobována pitnou vodou z Káraného, pak by odstávku vody pocítili pouze občané žijící v Radlické čtvrti. Nicméně díky spolupráci s provozovatelem škvoreckého řadu Vodos Kolín jsme se dohodli na zprovoznění propojky mezi vodojemem Jih na Slovanech a řadem přivádějícím pitnou vodu ze Želivky. Pak by obyvatelé Radlické čtvrti, ale i Škvorce a dalších obcí nebyli dotčeni plánovanou odstávkou […]

Boj s akátovým pralesem

Jistě si mnozí z Vás pamatují, že před nedávnou dobou jsme na webu města informovali o vysazení mladých buků a dubů na pasece na Vinici. Díky tomu, že letošní léto je poměrně vlhké a teplé, daří se v růstu nejen výše zmíněným novým stromkům, ale zejména pak invaznímu akátu, který má rád slunná stanoviště, jakým je i paseka na Vinici. Aby se z nového lesíku nestal opravdu jen čistě akátový, museli zasáhnout naši zaměstnanci. Práce je nejen díky terénu namáhavá, ale doufejme, že časem buky a doubky boj s akátem vyhrají…    

Přehled činnosti za 1. pololetí

Tzv. VéPéeSka je v rámci Technických služeb města Úvaly zaměstnána již půl roku. Opravdu to letí, za tu dobu jsme udělali pořádný kus práce. Nejen ten, co je skoro neviditelný – zalévání květin a stromů, zametání náměstí, ale zejména jsme zajistili i to, co je evidentní na první pohled – a většinou to jsou nové věci. Např. tedy speciální schránky na parkovací kolečka, lavičky na zasakovací pás, zasadili jsme spoustu stromů atd. O veškeré naší práci si vedeme detailní přehled, o který se teď s Vámi chceme podělit. Jedná se o přehled našich aktivit za celé uplynulé pololetí, ale i za každý […]

Vodoměry na dálkový odečet

Ti z vás, co bydlí na Nových Slovanech, tuto aktivitu zaznamenali nebo právě na vlastní kůži zaznamenávají, ostatním obyvatelům Úval bychom rádi představili na místní poměry celkem revoluční změny v oblasti měření spotřeby pitné vody. Oblast Nových Slovan je poměrně náročná na provádění pravidelných odpočtů stavů vodoměrů, šachty jsou často zatopeny vodou, betonová víka od šachet váží desítky kilogramů. Z tohoto důvodu se město jako vlastník vodohospodářské infrastruktury rozhodlo, že při pravidelné výměně vodoměrů tentokrát využije tzv. walk-by vodoměry neboli vodoměry na dálkový odečet. Vodoměr vypadá stejně jako klasické vodoměry, jen má v sobě zabudováno zařízení na vysílání signálu o stavu vodoměru. Při odečtu […]

Nové posezení na zasakovacím pásu

Nejen občané z Horoušánek, ale i z ostatních úvalských částí mohou ode dneška využít k odpočinku nové posezení, které se zrodilo v posledních dnech v dílně Technických služeb. Jedná se o sadu dvou laviček a stolu, celkem budou na zasakovacím pásu umístěny dvě tyto sady. V budoucnu se můžete těšit na další lavičky, stoly, ale např. i altánky na dalších lokalitách v Úvalech.  

Úpravy v ulici Tigridova

Tento týden jsme opět zprůjezdnili část ulice Tigridova. Jednalo se o úsek, kde byl nezpevněný povrch, v deštivém počasí se zde proto vůbec nedalo projet. Tato část ulice byla zhruba půl roku uzavřená, nyní již zde mohou auta jezdit. Aby se povrch úplně usadil, budeme ho ještě v pravidelných intervalech válcovat.

Přerušení dodávky vody v ul. Jeronýmova

Dne 14. července 2016 od 8:00 do 12:00 bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Radlické čtvrti –  ulice Jeronýmova. Důvodem je napojení nově budované vodovodní sítě na hlavní vodovodní řad. Děkujeme za pochopení.