Nový provozovatel veřejného osvětlení

Technické služby města Úvaly přebírají od 1. května 2016 správu veřejného osvětlení. Pro nahlášení poruchy prosím kontaktujte dispečink na telefonním čísle 735 172 722, případně využijte hlavní linku Technických služeb 281 091 522. Poruchy lze také hlásit přes webové rozhraní: http://www.tsuvaly.cz/zavady/ Budeme se snažit udělat vše pro to, abychom dodrželi standard, který nastavil předchozí provozovatel – společnost ELTODO, a naše služby ještě dále vylepšovat!  

Jarní čištění komunikací

Jako každý rok i letos budou úvalské ulice a chodníky strojově čištěny, letos však mají Technické služby města Úvaly problém s rozbitým multifunkčním čistícím vozem. Z tohoto důvodu bude zahájeno čištění ulic později než obvykle, a to na přelomu dubna a května. Přikládáme orientační mapku, přesný harmonogram čištění včetně jmenného seznamu ulic bude zveřejněn vždy týden dopředu, v ulicích budou zároveň rozmístěny dopravní značky Zákaz zastavení.

TSÚ mají nový web!

Vítáme Vás na novém webu Technických služeb města Úvaly, kde naleznete všechny potřebné informace jak z oblasti vodovodů a kanalizace, tak i informace o údržbě města apod. V současnosti jsou zde 4 hlavní kategorie – základní informace o Technických službách, jejich zaměstnancích a kontaktní údaje, v sekci údržba města naleznete aktuality o probíhajících pracích, ceník služeb, termíny jarní údržby atd. Sekce Vodovody a kanalizace obsahuje zatím nejvíce informací, a to především Příručku pro zákazníky se všemi potřebnými přílohami – např. žádost o zřízení přípojky apod. Dále je zde sekce nahlášení závady, kde je možné pracovníkům Technických služeb nahlásit závadu – ať z oblasti vodovodů […]

Technické služby se podílely na akci Ukliďme Úvaly

V sobotu 9. dubna probíhal v dopoledních hodinách úklid úvalských ulic, a to v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Akce se zúčastnilo celkem 90 občanů, kterým se podařilo z úvalských ulic a příkopů podél silnic vybrat neuvěřitelné množství odpadu. Celá akce byla zajišťována zaměstnanci Městského úřadu (odbor životního prostředí a územního plánu) a Technických služeb města Úval.

Jaro je tady…!

… a všimnout jste si toho mohli nejen podle změny venkovních teplot, ale i díky činnosti zaměstnanců TSÚ. Stromy na náměstí a v Husově ulici mají nový sestřih a maceškami jsou osázeny i truhlíky na náměstí. V průběhu pozdního jara pak budou truhlíky osázeny jinou zelení.

Údržba města Úvaly

Jednotka údržby města fungovala do 31. prosince 2015 pod Městským úřadem, k 1. lednu přešli všichni zaměstnanci včetně správce DPS nebo č.p. 65 pod Technické služby. Mezi hlavní činnost střediska Údržba města patří úklid veřejných prostranství, opravy místních komunikací, údržba zeleně a dílčí práce pro zřizovatele, kterým je Město Úvaly. V lednu a únoru jsme se tak věnovali např. drobným opravám ve školní jídelně, opravili jsme elektroinstalaci na Městském úřadě, pro potřeby Městské policie jsme vyrobily zateplené psí boudy do záchytných kotců, do kterých mohou být umístěni psi, kteří jsou v Úvalech nalezeni. Pro kulturní komisi jsme vyrobili sérii přenosných podstavců. Dále jsme […]

Proč voda v Úvalech chutná jinak

Vážení čtenáři, možná jste v poslední době zaregistrovali, že voda v Úvalech má trochu jinou chuť než před půl rokem. A možná jste si to dali do souvislosti právě s tím, že se v Úvalech změnil provozovatel vodovodní a kanalizační sítě. Ano, je to tak, snažíme se o vodu starat jinak – lépe – než předchozí provozovatel společnost Stavokomplet. Jedna ze základních vlastností, které musí dodávaná pitná voda splňovat, je zdravotní nezávadnost. Tu v Úvalech zajišťujeme prostřednictvím chlorování chlornanem sodným. Podle požadavků české legislativy se má úroveň této látky v pitné vodě pohybovat na úrovni 0,2-0,3 mg/l, přímo ve vodojemech […]