Opatření při odečtu vodoměrů

Prosíme o součinnost, z důvodu virového opatření žádáme občany, u kterých mají v tomto měsíci probíhat odečty, aby stavy svých vodoměrů zasílali  ve dnech 14.- 21.4.2020 pracovníkům, kteří je mají na starosti. Pokud stav vodoměru nebude zaslán, bude odečet proveden technickým odhadem. Jitka Lulová tel: 733 790 609 mail: LulovaJitka@seznam.cz Arnošta z Pardubic, Brožíkova, Bulharská, Čermákova, Dvořákova, Hodov, Chorvatská, Jugoslávská, Kladská, Kupkova, Lužická, Muchova, Polská, Riegerova, Rumunská, Ruská, Slavíčkova, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, Tichého, U Hostína, U Přeložky, Zálesí Jan Poledník tel: 731 790 226 mail: stav.vodomeru@seznam.cz Bratří Čapků, Jiřího Gruši, Palackého, Seifertova Miroslava Sobotková tel: 603 175 371 mail: slavka.sobotkova@seznam.cz Denisova, Fügnerova, Mánesova, Na Sojce, Pod Tratí, […]

Strojní čištění ulic

  Vážení občané, strojní čištění ulic bude probíhat ve dnech 02.04., 07.04., 21.4., 29.4., 05.05. 2020. od 7 do 15 hodin. Jednotlivé etapy najdete také na mapě viz odkaz níže . Prosíme o respektování zákazu parkování ve výše uvedených ulicích v určeném časovém intervalu. Děkujeme mnohokrát.

Žádost o součinnost obyvatel při svozu odpadu

Žádáme obyvatele, aby svůj komunální odpad ukládali do dvou odpadních igelitových pytlů, z důvodu ochrany zaměstnanců zajišťující svoz odpadu. Dbejte zvýšené opatrnosti s nakládáním použitých osobních ochranných pomůcek viz doporučení MŽP níže. Dále Vás žádáme, abyste nezatěžovali sběrná místa na tříděný odpad nadměrnou produkcí z domácnosti z důvodu uzavřeného sběrného dvora. Prosím, vyčkejte na jeho znovu zprovoznění. Dodržujte, prosím, třídění komodit. Mnohokrát děkujeme za ohleduplnost vůči svému okolí a našim zaměstnancům.   Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. Jak nakládat s rouškami v […]

Odvolání odstávky vody dne 19.03.2020

Vzhledem k aktuálnímu nouzovému stavu v ČR byla plánovaná výměna vodoměrů a odstávka dodávky vody na den 19.03.2020 odvolána! Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu Technických služeb města Úvaly

V souvislosti se stávající situací v rámci preventivních opatření bude od pondělí 16.3.2020 provoz Technických služeb města Úvaly omezen. Pokladna uzavřena! Žádáme občany, aby zvážili naléhavost vyřízení úřední záležitosti a případně svou osobní návštěvu Technických služeb odložili. V plném rozsahu využijte telefonické a elektronické komunikace tam, kde není osobní návštěva nutná. V naléhavých případech po telefonické domluvě vaši záležitost vyřídíme. Děkujeme za pochopení.  

Opatření při odečtu vodoměrů

Prosíme o součinnost, z důvodu virového opatření žádáme občany, u kterých mají v tomto měsíci probíhat odečty, aby stavy svých vodoměrů zasílali  ve dnech 13.- 20.3.2020 pracovníkům, kteří je mají na starosti. Pokud stav vodoměru nebude zaslán, bude odečet proveden technickým odhadem.   Jitka Lulová tel: 733 790 609 mail: LulovaJitka@seznam.cz 28. října, Alešova, Bezručova, Čelakovského, Dobrovského, Ebenová, Fibichova, Foersterova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Janáčkova, Jiráskova, Jirenská, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Lesní, Máchova, Nad Koupadlem, Nám. Svobody, Otokara Březiny, Pernerova, Purkyňova, Sukova, Tovární, V. Nováka, Vojanova, Vrchlického, Wolkerova Jan Poledník tel: 731 790 226 mail: stav.vodomeru@seznam.cz Borová, Jalovcová, Jedlová, K Hájovně, Modřínová, Rašínova, Smrková, Tisová, Tylova Miroslava Sobotková […]

Přerušení dodávky vody dne 23.03.2020

Dovolujeme si Vás upozornit na uzavírku vody dne 23.03.2020 v čase 08:00 – 14:00 h z důvodu opravy vodovodní šachty Purkyňova. Odstávka se bude týkat ulic Janáčkova, Purkyňova, Sukova, Jirenská, Kmochova, Nad Koupadlem, Tovární, Kupkova, Muchova, Slavíčkova, Brožíkova, Tichá, Čermákova, Do Hodova a Hodov. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody dne 19.03.2020 – ZRUŠENO!

Dovolujeme si Vás upozornit na uzavírku vody dne 19.03.2020 v čase 16:00 – 21:00 h z důvodu výměny průtokoměrů na přivaděči Zeleneč. Odstávka se bude týkat ulic Zálesí, Kupkova, Muchova, Slavíčkova, Brožíkova, Tichá, Čermákova, Do Hodova, Hodov, U Horoušánek, Glücksmannova, Šámalova, Atlasova, Tigridova, Oty Pavla, Těsnohlídkova, E.E.Kische a Doktora Strusky. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.    

Upřesnění termínu přerušení dodávky vody

Plánované přerušení dodávky pitné vody proběhne dne 25.02.2020 v době od 12:30 do 14:30 hodin, uzavírka se bude týkat ulice Raisova, ulice Maroldova v úseku mezi ulicemi Kollárova a Pražská, ulice Kollárova v úseku ulic Maroldova a Raisova. Náhradní zásobování pitnou vodou nebude zajištěno. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Omezení svozu odpadu

Ve dnech 24.02.2020 až 28.02.2020 je svoz odpadu zajišťován náhradním vozidlem s menším objemem. Z tohoto důvodu je možné, že nebude svoz proveden dle plánovaného harmonogramu. Prosíme občany, aby plné popelnice neuklízeli, svoz bude uskutečněn následující den.