PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY – ve dnech 19.-20.9.2018 v oblasti PAŘEZINY

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu v oblasti PAŘEZINA dojde ve dnech 19.-20. září k přerušení dodávky pitné vody, a to v době od 8 do 14 hodin. 19.9. budou uzavřeny následující ulice: Rašínova, Palackého, Jiřího Gruši, Bratří Čapků, Šafaříkova, nám. Svobody (horní část kde navazují ulice Wolkerova a Rašínova), Štefánikova, Raisova u zdrav. střediska, Hakenova, Seifertova, Švermova. 20.09. budou uzavřeny následující ulice: Klánovická, Čelakovského, Foersterova, Guth – Jarkovského, nám. Svobody (spodní část), 28. října, Štefánikova, Grégrova, Dobrovského, Tylova, Vítězslava Nováka, Klostermannova, Bezručova, Kožíškova, Alešova, Máchova, Vrchlického, Vojanova.   Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za vzniklé potíže a […]

Změna statutárního zástupce TSÚ

Vážení občané, tímto bychom Vás rádi informovali, že k 31. srpnu 2018 ukončuje Mgr. Ing. Pavlína Slavíková své působení v roli ředitelky Technických služeb města Úvaly. Počínaje 1. zářím je vedením organizace pověřena Markéta Řepková. Kontakty však i nadále zůstávají stejné  – tsu@mestouvaly.cz; tel. 281 091 522.

Havárie na vodovodním řadu

Z důvodu poruchy na vodovodním řadu dojde dnes mezi 9.-13. hodinou k přerušení dodávek pitné vody v oblasti ulic Husova, Tyršova, Smetanova, Sovova, Mánesova, Fügnerova, Vydrova, Denisova, Pod Tratí a Na Spojce. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za komplikace!

Omezení dodávky pitné vody – středa 15. srpna ul. Husova

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Husova dojde ve středu 15. srpna k omezení dodávek pitné vody, a to v době od 8 do 15 hodin. Uzávěrka se bude týkat úseku ulice Husova od křižovatky s ul. Tyršova po železniční přejezd, a to pouze pravé strany při pohledu od ul. Tyršova. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení!

Uzavření TSÚ – středa 1. srpna od 12:00

Vážení občané, z provozních důvodů budou Technické služby města Úvaly ve středu 1. srpna v odpoledních hodinách uzavřeny. Pokladna bude otevřena do 11 hodin. Děkujeme za pochopení.

Dočasné pozastavení příjmů žádostí o zřízení podružných zálivkových vodoměrů

Vážení občané, tímto bychom Vás chtěli informovat, že od 1. srpna 2018 dočasně uzavíráme příjem žádostí o zřízení podružných zálivkových vodoměrů. Důvodem je zejména reakce na dlouhodobé období sucha, kdy chceme omezit spotřebu vody z vodovodního řadu určenou na zalévání či naplňování bazénů. Voda z vodovodního řadu primárně slouží na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Děkujeme za pochopení.

Havárie na vodovodním řadu

Z důvodu poruchy na vodovodním řadu dojde dnes mezi 8.-13. hodinou k přerušení dodávek pitné vody v oblasti Rašínova, Palackého, Náměstí Svobody, Hakenova, Štefánikova, Seifertova, Bratří Čapků a Pražská. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za komplikace!

Pokles tlaku dodávané vody

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě dojde ve čtvrtek 26. července v době mezi 8.-12. hodinou k poklesu tlaku dodávané pitné vody v ulicích Rašínova, Palackého, Náměstí Svobody a Hakenova. Děkujeme za pochopení.

Havárie na vodovodním řadu

Z důvodu poruchy na vodovodním řadu dojde dnes mezi 8.-14. hodinou k poklesu tlaku dodávané pitné vody, případně k přerušení dodávek pitné vody v ulicích Kollárova, Raisova a Maroldova. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za komplikace!

Oprava vodovodních uzávěrů – ul. Hakenova

Vážení občané, tímto bychom Vás chtěli informovat, že v ulici Hakenova v období 23.-31. července 2018 bude probíhat oprava vodovodních uzávěrů. Krátkodobě tak může docházet k poklesu tlaku dodávané pitné vody, o případných delších odstávkách Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!