Informace k uzavírce vody v ul. Riegerova, Škvorecká, Podhájí, 5. května a Dvořákova

Tímto Vám oznamujeme, že plánovaná realizace přepojení vodovodu v křižovatce ul. Riegerova, 5. května a Dvořákova nemohla být uskutečněna z nedostatečného připravení staveniště. I přes komunikaci se stavbyvedoucím ze společnosti POHL v týdnu 24.-28.7. a následně i 31.7., kdy jsme byli ujištěni, že budou připraveny veškeré stavební práce, v úterý 1. srpna, tedy v den plánovaných prací, výkopy nebyly provedeny tak, aby umožňovaly manipulaci našim technikům.

Jedná se o 3 propoje hlavního řadu a 5 vodovodních přípojek.  Fotodokumentace ze stavby v čase 7:15 dokládá nepřipravenost společností POHL a PORR na danou akci.

Vzhledem k objemu prací byl začátek akcí naplánován na 8:00 a konec na 15:00. Vzhledem k tomu, že ani v 10:00 by realizátor stavebních prací nebyl schopen zajistit potřebné výkopy včetně vodovodních přípojek k nemovitostem, jsme nuceni odložit veškeré práce o týden, tedy dobu nutnou pro včasné oznámení odstávky.

Se stavbyvedoucím p. Kučerou a zástupcem společnosti PORR jsme odsouhlasili termín realizace stavby na úterý 8. 8. v časovém horizontu 8:00-15:00. Trváme na přípravě veškerých výkopů nejpozději do pondělí 7.8. do 14:00, aby se neopakovala situace z dnešního rána. O uzavírce vody Vás budeme informovat včas prostřednictvím webu TSÚ, města, facebooku i obecního rozhlasu.

Tímto se omlouváme za veškeré komplikace!

01.08.2017