Projekt Informační systém TSÚ realizovaný v IROP výzva č. 28

Tento projekt umožnil implementaci komplexního informačního systému pro práci TSÚ a propojení tohoto systému s dalšími partnerskými systémy pro využití jeho potenciálu.

Prospěch z něho budou mít nejen TSÚ a její zaměstnanci, kterým umožní zefektivnit a zkvalitnit jejich práci, Město Úvaly jako zřizovatel, ale hlavně občané města Úvaly, jako konzumenti služeb poskytovaných TSÚ a jeho IS.

TSÚ byly od svého založení zatíženy neexistencí vhodného primárního informačního systému. Propojení s infrastrukturou Města Úval a vazby na další informační systémy byly limitovány finančními zdroji, které šly pochopitelně hlavně do technického vybavení nové organizace.

Proto prostředky projektu IROP výzvy 28 přinesly možnost čerpat dotační zdroje od státu a zásadním způsobem změnit stav informačních systémů na TSÚ.

Došlo k implementaci moderních systémů pro zpracování agend TSÚ, a to jak na poli agend vodného a stočného, tak na poli účetnictví, statistiky, předávání informací na nový portál Města Úval, pro správu požadavku občanů i vnitrofiremní komunikaci. Zřízena byla i nová serverovna s odpovídajícím vybavením počítačové infrastruktury a stabilním propojením do vyšší infrastruktury sítě Města Úval doplněná o monitorovací bezpečnostní prvky.

V neposlední řadě došlo k vybavení odpovídajících pracovišť technikou pro zpracování související administrativy i mobilní technikou využívanou na mobilních pracovištích při řešení úkolů údržby a správy infrastruktury a mobiliáře města. Tyto prostředky budou sloužit i k lepší zpětné vazbě na požadavky občanů.

Závěrem je možné konstatovat, že projekt je plně implementován a v příštích měsících se jeho výstupy projeví v každodenní činnosti TSÚ ve prospěch všech vyjmenovaných skupin příjemců.

 

 

 

 

11.01.2019