Jak správně třídit odpad

Odpady bychom měli nejlépe třídit přímo doma. Pozdější roztřídění odpadu na třídičkách není často vůbec možné. Smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Vytříděné složky komunálního odpadu odkládejte do barevných kontejnerů, které jsou ke sběru jednotlivých komodit určeny. Po celém území Úval je 31 stanovišť (tzv. separačních hnízd), ve kterých je vždy umístěna trojice nádob na

jednotlivé komodity: papír (modrý kontejner) – plasty (žlutý kontejner) – sklo

(zelený kontejner). V některých lokalitách jsou navíc rozmístěny i kontejnery na sběr tetrapacku, oděvů a kovů.

 

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit: plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, kelímky od jogurtů a dalších potravin, sešlápnuté PET lahve od nápojů, plastové obaly od spotřebního zboží.

Do kontejnerů na plasty nepatří: pěnový polystyrén, sklo, papír, kovy, textil, molitan, guma, kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod., linolea a výrobky z PVC.

 

      

 

Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, katalogy, telefonní seznamy, neznečištěné papírové sáčky, papírové ubrousky, papírová lepenka, kancelářský papír, karton, knihy, sešity, letáky, čistý obalový papír, krabice.

Do kontejnerů na papír nepatří: uhlový papír (kopírák) a voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použité pleny, pergamen, pauzovací papír, dehtový papír, sklo, plasty, textil.

 

Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit: lahve od nápojů bez kovových uzávěrů, tabulové sklo bez drátěné vložky, barevné sklo, velké skleněné střepy, skleněné nádoby.

Do kontejnerů na sklo nepatří: keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěnou vložkou, automobilová skla, televizní obrazovky, zářivky a výbojky.

 

Sběr nápojových kartónů

Do nádob na sběr nápojových kartónů patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Do kontejnerů na nápojový kartón nepatří : měkké sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin

 

 

Sběr bioodpadu

Do hnědých nádob můžete odhodit: zbytky ovoce, zeleniny, listy a nať zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmotu, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny.

Do kontejnerů na bioodpad nepatří: komunální odpad, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, papír, sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady.

 

Sběr textilu

Do kontejnerů na textil patří veškeré letní i zimní oblečení, obuv, látky (alespoň 1m2), plyšové hračky (nezhodnocené), peřiny, přikrývky, deky, spacáky, utěrky, záclony, ručníky, staré hadry, peněženky, batohy, kabelky, opasky atd.

Do kontejnerů na textil nepatří: plesnivé, mokré či od chemikálií zašpiněné hadry, zaneřáděné textilie od chemikálií, potravin, krve…

Sběr kovu

Do kontejnerů na kov patří: plechovky od nápojů, konzervy od potravin, zátky od piva a limonád, alobal a tuby a ostatní kovy z domácností (zmačkatelná víčka od jogurtů, termixů, folie od tavených sýrů a čokolád, šroubovací uzávěry od nápojů, zavařovacích sklenic, misky od buchet, paštik, prázdné obaly od kosmetiky, prázdné tuby od mastí, past a krémů, ešusy, příbory, hliníkové součástky od přístrojů apod.

Do kontejnerů na kov nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, obaly od jedů, baterie, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části.