Vodovody a kanalizace

Obecné informace

Technické služby města Úvaly provozují vodohospodářskou infrastrukturu města Úval od října 2015. Máme na starost celkem 42 km vodovodního řadu v intravilánu obce a obdobnou délku kanalizačních stok, které jsou svedeny do čistírny odpadních vod nacházející se v úvalské části Hodov na konci ulice Muchova. Pro distribuci vody máme k dispozici dva vodojemy – Rohožník a Jih, kde se pravidelně staráme zejména o doplňování chlornanu sodného pro zajištění správné hygienizace dodávané vody.

Oblast Radlické čtvrti je zásobována prostřednictvím vodovodního řadu provozovaného společností Vodos, tato voda pochází ze Želivky. Většina Úval je zásobována přes vodojemy Rohožník a Jih, kam proudí voda z jirenského přivaděče, zdrojem je Káraný. Pravidelně v měsíčních intervalech zajišťujeme rozbor pitné vody, jejich výsledky jsou zveřejňovány zde. Dvakrát ročně je prováděn tzv. úplný rozbor vody, kde jsou uvedeny veškeré sledované ukazatele včetně tvrdosti vody. V posledním prováděném měření (březen 2017) bylo zjištěno, že tvrdost vody (uváděná v mmol/l – celková hodnota vápníku a hořčíku) se pohybuje na úrovni 2,21 mmol/l, což odpovídá středně tvrdé vodě.

 

Aktuálně

1.2.2022

!!!

Vážení odběratelé, z důvodu pandemie omikronu vás prosíme o zaslání samoodečtů v období od 13.-20.2.2022 pracovníkům TS.

Za paní Lulovou odečty přebírá paní Eva Drábová.
Dálkové odečty provedeme sami.
V případě nedodání odečtu bude proveden odhad.
Okruh (listopad – únor – květen – srpen):
Eva Drábová

tel: 705903368

mail: vodomer.uvaly@seznam.cz

Dobročovická, Horova, Hvězdova, Chelčického, Jeronýmova, Kališnická, Lipanská, Mezi Cihelnami, Milíčova, Na Ztraceném korci, Poděbradova, Roháčova, Rokycanova, Slezská, Táboritská, U Kaberny, U Obory, U Starého koupadla, U Výmoly, Želivského
Jan Poledník

tel: 731790226

mail: stav.vodomeru@seznam.cz

Aloise Dostála, Atlasová, Bohumila Trnky, Dr. Strusky, E. E. Kische, Glücksmannova, Oty Pavla, Šámalova, Těsnohlídkova, Tigridova, U Horoušánek
Miroslava Sobotková

tel: 603175371

mail: slavka.sobotkova@seznam.cz

5. května, Bratří Čapků*, Hakenova, Hálkova, Husova, Komenského, Nám. Arnošta z Pardubic, Palackého*, Podhájí, Pražská, Šafaříkova, Štefánikova, Švermova

U nemovitostí s dálkovým vodoměrem provedeme odečet sami: Hvězdova, Kališnická, Roháčova, Želivského

Děkujeme za pochopení. Technické služby města Úvaly, p. o.

 

 

Odečty vody

Odečty vody jsou organizovány stejně jako u předchozího provozovatele: Úvaly jsou rozděleny do tří okruhů (okruhy pro odečty stavu vodoměrů) a v jednotlivých okruzích probíhá odečtení stavu vodoměrů jednou za tři měsíce, během cca 5. – 15. dne v měsíci. Následně jsou připraveny faktury, které jsou počátkem dalšího měsíce distribuovány zaměstnanci Technických služeb města Úvaly, případně jsou rozesílány prostřednictvím České pošty.

Ke změnám oproti předchozímu provozovateli nedošlo ani v pracovnících zajišťujících odečtení stavu vodoměrů –odečty zjišťují pan Jan Poledník a Miroslava Sobotková.

Splatnost faktur za vodné a stočné je 3 týdny, složenky mohou být zaplaceny na poště, zadáním příkazu v bance nebo uhrazením položky v pokladně Technických služeb města Úvaly.

Ceny

Ceny vodného a stočného platné pro rok 2022 za 1m3 včetně DPH 10%, které byly schváleny na zasedání dne 16. 12. 2021 zastupitelstvem města Úvaly.

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 01-04 2020 05-12 2021 2022
Vodné 43,83 44,85 47,15 50,98 58,27 55,74 62,75 69,05
Stočné 47,29 48,38 50,60 54,86 55,09 52,70 54,57 58,90
Celkem 91,12 93,23 97,75 105,84 113,36 108,44 117,32 127,95

 

 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti

Porovnání Úvaly 2019
Porovnání Zeleneč – Jirny 2019
Porovnání Zeleneč – Horoušany + Úvaly 2019
Ke stažení

Další formuláře a dokumenty naleznete zde.