Oprava povrchů ulic HARMONOGRAM

Nyní pokračujeme ulicí V. Špály. Zde probíhá zakládání komunikace pro poklad nového povrchu. I nadále zakládáme komunikace v ulici Kollárova, kdy postupujeme směrem z centra. podrobný harmonogram prací: AKTUÁLNÍ ČINNOST: Kollárova (od V. Špály po J. Lady) Od 31/8 přípravné práce k založení komunikace, obrubník pojezdový po pravé straně směr centrum, Od 23/8 HRABÁNÍ ODVODNĚNÍ Kolárova (od J. Lady po Šrámkovu) Od 31/8 přípravné práce k založení komunikace, obrubník pojezdový po pravé straně směr centrum OD PÁ 27/8 HRABÁNÍ ODVODNĚNÍ Kollárova (od Šrámkovy po Erbenovu) Od 31/8 přípravné práce k založení komunikace, obrubník pojezdový po pravé straně směr centrum Kollárova […]