Změna statutárního zástupce TSÚ

Vážení občané, tímto bychom Vás rádi informovali, že k 31. srpnu 2018 ukončuje Mgr. Ing. Pavlína Slavíková své působení v roli ředitelky Technických služeb města Úvaly. Počínaje 1. zářím je vedením organizace pověřena Markéta Řepková. Kontakty však i nadále zůstávají stejné  – tsu@mestouvaly.cz; tel. 281 091 522.

Omezení dodávky pitné vody – středa 15. srpna ul. Husova

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Husova dojde ve středu 15. srpna k omezení dodávek pitné vody, a to v době od 8 do 15 hodin. Uzávěrka se bude týkat úseku ulice Husova od křižovatky s ul. Tyršova po železniční přejezd, a to pouze pravé strany při pohledu od ul. Tyršova. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení!

Uzavření TSÚ – středa 1. srpna od 12:00

Vážení občané, z provozních důvodů budou Technické služby města Úvaly ve středu 1. srpna v odpoledních hodinách uzavřeny. Pokladna bude otevřena do 11 hodin. Děkujeme za pochopení.

Dočasné pozastavení příjmů žádostí o zřízení podružných zálivkových vodoměrů

Vážení občané, tímto bychom Vás chtěli informovat, že od 1. srpna 2018 dočasně uzavíráme příjem žádostí o zřízení podružných zálivkových vodoměrů. Důvodem je zejména reakce na dlouhodobé období sucha, kdy chceme omezit spotřebu vody z vodovodního řadu určenou na zalévání či naplňování bazénů. Voda z vodovodního řadu primárně slouží na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Děkujeme za pochopení.

Oprava vodovodních uzávěrů – ul. Hakenova

Vážení občané, tímto bychom Vás chtěli informovat, že v ulici Hakenova v období 23.-31. července 2018 bude probíhat oprava vodovodních uzávěrů. Krátkodobě tak může docházet k poklesu tlaku dodávané pitné vody, o případných delších odstávkách Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY 19. ČERVENCE – CENTRÁLNÍ ČÁST ÚVAL

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě dojde ve čtvrtek 19. července k přerušení dodávky vody v oblasti Pařezina, Na Výpustku, Vinohrady, Úvalák a u bytovek (jedná se o trojúhelník vymezený silnicí I/12 a železnicí). Uzavírka bude probíhat v době mezi 8:00 – 15:00. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení!  

Změna ceny odpadních vod dovážených na ČOV Úvaly

Vážení občané, vzhledem k rostoucím nákladům spojeným s čištěním odpadních vod, které jsou na úvalskou čistírnu odpadních vod dováženy fekálním vozem, dojde od 1. července 2018 k nárůstu základní ceny. V současnosti byly ceny stanoveny na 50 Kč za 1 m3 včetně DPH, nově bude cena vyšší, a to ve dvou variantách: v těch lokalitách, kde je splašková kanalizace již vybudována, bude cena odpadních vod 250 Kč za 1 m3 bez DPH, v lokalitách, kde splašková kanalizace vybudována není, se bude cena odvíjet od ceny stočného, pro rok 2018 se cena pohybuje na úrovni 44,00 Kč za 1 m3 bez DPH. Nová cena na roky následující pro tyto lokality […]

Změna okruhů svozu směsných komunálních odpadů

Vážení občané, počínaje týdnem od 4. června 2018 dojde k úpravě okruhů pro svoz směsných komunálních odpadů. Důvodem je vyšší objem sváženého odpadu, kdy kapacitně nejsme naší technikou schopni vyvézt všechny popelnice ve stávajících třech okruzích a zároveň dodržet otevírací dobu na skládce v Radimi. Z tohoto důvodu dojde k rovnoměrnějšímu rozložení svážených lokalit do celého týdne, kdy dopoledne budeme zajišťovat svoz směsných komunálních odpadů a odpoledne svoz tříděných komodit, bude tak zajištěn plynulejší odvoz od všech stanovišť. I nadále v případě svozu směsných komunálních odpadů zachování lichý kalendářní týden, svoz bioodpadů bude probíhat v sudých kalendářních týdnech. Detailní rozpis harmonogramu svozu jednotlivých ulic je […]

Navýšení počtu popelnic na tetrapaky

Vážení občané, ve druhé polovině dubna jsme navýšili počet sběrných nádob na tetrapaky o objemu 240 l, celkově jsme umístili 10 nových popelnic. Nově jsme přidali nádoby na stanoviště v ulicích 5. května, Muchova, Glücksmannova, Jeronýmova, O. Březiny, Pod Tratí, Tigridova, Dobročovická, na roh ulic Roháčova a Milíčova a také roh ulic Polská a Slezská. Doufáme, že postupné zahušťování a zlepšování sběrných míst povede k usnadnění třídění všem úvalským občanům.          

Strojní čištění ulic – Slovany a V Setých

Vážení občané, ve čtvrtek 26. dubna bude od 7 do 15 hodin probíhat další fáze strojního čištění ulic, tentokrát na Slovanech a v části ulic V Setých: Škvorecká (od světelné křižovatky směr Škvorec), Ruská, Bulharská, Lužická, Srbská, Slovinská, Chorvatská, Česká, Moravská, U Hostína, Dalmatská, Slovenská, Slezská, Polská, Purkyňova a Sukova. Prosíme o respektování zákazu parkování ve výše uvedených ulicích v určeném časovém intervalu. Zbývající asfaltové ulice v Úvalech, kde zatím strojní čištění neproběhlo, budou vyčištěny v následujícím týdnu.  Děkujeme za pochopení!