Jarní čištění komunikací

Jako každý rok i letos budou úvalské ulice a chodníky strojově čištěny, letos však mají Technické služby města Úvaly problém s rozbitým multifunkčním čistícím vozem. Z tohoto důvodu bude zahájeno čištění ulic později než obvykle, a to na přelomu dubna a května. Přikládáme orientační mapku, přesný harmonogram čištění včetně jmenného seznamu ulic bude zveřejněn vždy týden dopředu, v ulicích budou zároveň rozmístěny dopravní značky Zákaz zastavení.

Údržba města Úvaly

Jednotka údržby města fungovala do 31. prosince 2015 pod Městským úřadem, k 1. lednu přešli všichni zaměstnanci včetně správce DPS nebo č.p. 65 pod Technické služby. Mezi hlavní činnost střediska Údržba města patří úklid veřejných prostranství, opravy místních komunikací, údržba zeleně a dílčí práce pro zřizovatele, kterým je Město Úvaly. V lednu a únoru jsme se tak věnovali např. drobným opravám ve školní jídelně, opravili jsme elektroinstalaci na Městském úřadě, pro potřeby Městské policie jsme vyrobily zateplené psí boudy do záchytných kotců, do kterých mohou být umístěni psi, kteří jsou v Úvalech nalezeni. Pro kulturní komisi jsme vyrobili sérii přenosných podstavců. Dále jsme […]

Proč voda v Úvalech chutná jinak

Vážení čtenáři, možná jste v poslední době zaregistrovali, že voda v Úvalech má trochu jinou chuť než před půl rokem. A možná jste si to dali do souvislosti právě s tím, že se v Úvalech změnil provozovatel vodovodní a kanalizační sítě. Ano, je to tak, snažíme se o vodu starat jinak – lépe – než předchozí provozovatel společnost Stavokomplet. Jedna ze základních vlastností, které musí dodávaná pitná voda splňovat, je zdravotní nezávadnost. Tu v Úvalech zajišťujeme prostřednictvím chlorování chlornanem sodným. Podle požadavků české legislativy se má úroveň této látky v pitné vodě pohybovat na úrovni 0,2-0,3 mg/l, přímo ve vodojemech […]