Aktivity TSÚ v dubnu

Duben je měsícem, kdy se již více a více začínají zelenat ulice a parky, letos však kvůli nenadálému výkyvu teplot je vše trochu zpožděné. I tak se ale Technické služby v dubnu začaly zabývat údržbou zeleně – nejprve jsme se zabývali chemickým postřikem chodníků, abychom eliminovali výskyt plevele. Dále jsme již zahájili sekání trávy, a to především na hřišti na Slovanech, v ul. Rašínova a dále v parcích např. u zdravotního střediska či u ul. Klánovická. V ul. Na Ztraceném korci jsme v průběhu dubna pokáceli nebezpečné jasany ohrožující bezpečnost občanů i dopravy.

V dubnu probíhalo strojní čištění ulic, které nám však znesnadnilo nepříznivé deštivé počasí, z tohoto důvodu bude probíhat strojní čištění i počátkem května.

Aby byla v Úvalech zajištěna dostatečná informovanost o různých aktivitách, byly k MŠ v ul. Bulharská a Pražská připraveny nové infocedule, staronovou vývěsku (předchozí umístění u úřadu) jsme umístili i ke hřbitovu, jako náhradu za již nevyhovující vývěsku.

V dubnu jsme zajistili vodorovné značení – v ul. Smetanova, Škvorecká a Žižkova, věnovali jsme se i doplnění potřebného horizontálního dopravního značení.

V oblasti veřejného osvětlení jsme koncem dubna vyměnili stožár v ul. Guth-Jarkovského. Jednalo se o zatím nejvyšší sloup, na jehož umístění jsme se podíleli. Vzhledem k tomu, že se jednalo o devítimetrový sloup, museli jsme si objednat dostatečnou techniku, abychom zvládli ukotvení sloupu.

27.04.2017