Údržba města

Sekce údržby města, tzv. VPS nebo-li veřejně prospěšné služby, jsou hlavní jednotkou Technických služeb města Úvaly, ke kterým byly přičleněny v lednu 2016. Do této sekce lze zařadit zaměstnance, kteří se věnují správě veřejného osvětlení, údržbě veřejných prostranství a veřejné zeleně, správě lesních pozemků, údržbě místních komunikací a dopravního značení atd.

Jednotlivé agendy nám zabírají různý podíl z celkově vykonaných hodin v závislosti na ročním období, obecně lze ale říci, že většina zaměstnanců se věnuje údržbě veřejné zeleně, což obnáší především sekání trávy, stříhání stromů, hrabání listí apod.

Agendě veřejného osvětlení se věnujeme od května 2016, ve správě máme již téměř 1000 světelných bodů. Právě kvůli provozování této agendy byla jako jedna z prvních velkých investic Technických služeb města Úvaly pořízena plošina Cela s dosahem 21 m na podvozku Fuso Canter.