Směsné komunální odpady

Jedná se o zbytkovou směs komunálních odpadů, kterou není možno třídit a následně využít a vyhazujeme ji do běžných odpadových nádob. Při prováděných analýzách směsného komunálního odpadu obecně bylo zjištěno, že největší zastoupení jednotlivých částí tvoří bioodpady (až třetina), dále nerozeznatelný zbytek (25 %), zhruba stejný podíl okolo 15 % je zastoupen plasty, papírem a sklem, zbytek tvoří kovové odpady.

V případě Úval směsné komunální odpady končí ve Spalovně Malešice, která patří mezi největší ve Středočeském kraji. Směsné komunální odpady jsou vyváženy každý sudý týden dle harmonogramu podle jednotlivých úvalských čtvrtí.

 

I. Okruh pondělí Barákova, Boženy Němcové, Bulharská, Čechova, Dobročovická, Erbenova, Havlíčkova, Josefa Lady, Jungmannova, Kladská, Kollárova, Komenského, Lužická (část mezi Kladskou a Rumunskou), Maroldova, Nábř. J. Krejcárka, Nerudova, Pražská (část), Prokopa Velikého, Raisova, Rumunská, Seifertova (část), Skácelova, Šrámkova, Škvorecká (část k Fabráku), U Kaberny, U Starého koupadla, U Výmoly, V. Špály, Vaculíkova, Žižkova
II. Okruh úterý 28.října, Alešova, Bezručova, Bratří Čapků, Čelakovského, Dobrovského, Foerstrova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hakenova, Jiráskova, Klánovická, Klostermannova, Kožíškova, Máchova, Nám. Svobody, Palackého, Pražská, Rašínova, Seifertova (část), Šafaříkova, Štefánikova, Švermova, Tylova, Vítězslava Nováka, Vojanova, Vrchlického, Wolkerova
III. Okruh středa Aloise Dostála, Atlasová, Bohumila Trnky, Borová, Brožíkova, Čermákova, Do Hodova, Dobročovická (Radlická čtvrť), Dr. Strusky, E. E. Kische, Ebenová, Fibichova, Glücksmannova, Hvězdova, Chelčického, Jalovcová, Janáčkova, Jedlová, Jeronýmova, Jirenská, K Hájovně, Kališnická, Klostermannova (část k trati), Kmochova, Kupkova, Lesní, Lipanská, Milíčova, Modřínová, Muchova, Nad Koupadlem, Osadní, Otokara Březiny, Oty Pavla, Pernerova, Poděbradova, Purkyňova, Roháčova, Rokycanova, Slavíčkova, Smrková, Sukova, Šámalova, Táboritská, Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, U Horoušánek, U Obory, Václava Rytíře, Vladimíra Vondráčka, Zálesí, Želivského
IV. Okruh čtvrtek Bulharská (Slovany), Česká, Dalmatská, Finská, Chorvatská, Jugoslávská, Lotyšská, Lužická, Moravská, Na Stráni, Pod Slovany, Polská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká (Slovany), U Hostína, U Přeložky
V. Okruh pátek 5.května, Arnošta z Pardubic, Bendlova stezka, Denisova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Horova, Husova, Komenského, Mánesova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Pod Tratí, Podhájí, Podhájí, Riegerova, Smetanova, Sovova, Škvorecká, Tyršova, Vydrova, Zahradní