Směsné komunální odpady

Jedná se o zbytkovou směs komunálních odpadů, kterou není možno třídit a následně využít a vyhazujeme ji do běžných odpadových nádob. Při prováděných analýzách směsného komunálního odpadu obecně bylo zjištěno, že největší zastoupení jednotlivých částí tvoří bioodpady (až třetina), dále nerozeznatelný zbytek (25 %), zhruba stejný podíl okolo 15 % je zastoupen plasty, papírem a sklem, zbytek tvoří kovové odpady.

V případě Úval směsné komunální odpady končí ve Spalovně Malešice, která patří mezi největší ve Středočeském kraji. Směsné komunální odpady jsou vyváženy každý sudý týden dle harmonogramu podle jednotlivých úvalských čtvrtí.

 

I. Okruh    pondělí Dobročovická (Radlická čtvrť), U Obory, Jeronýmova, Poděbradova, Chelčického, Táboritská, Roháčova, Milíčova, Želivského, Rokycanova, Lipanská, Hvězdova, Kališnická, Osadní, Purkyňova, Tovární, Nad Koupadlem, Otokara Březiny, Pernerova, Sukova, Janáčkova, Jirenská, Fibichova, Muchova, Čermákova, Brožíkova, Kupkova, Tichého, Slavíčkova, Lesní, Ebenová, K Hájovně, Do Hodova, Smrková, Borová, Modřínová, Jedlová, Tisová, Jalovcová, Tigridova, Šámalova, E. E. Kische, Oty Pavla, Těsnohlídkova,  Glücksmannova, U Horoušánek, Bohumila Trnky, Atlasová, Dr. Strusky, Kmochova, Zálesí,
II. Okruh     úterý Pražská, Jiráskova, Alešova, 28.října, Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, Štefánikova, Kožíškova, Bezručova, nám. Svobody, Švermova, Hakenova, Palackého, Rašínova, Bratří Čapků, Šafaříkova, Tylova, Klostermanova, Dobrovského, Máchova, Guth-Jarkovského, Klánovická, Foerstrova, Čelakovského, Grégrova, Vrchlického, Seifertova,
III. Okruh   středa Havlíčkova, Čechova, Žižkova, Nerudova, Barákova, Boženy Němcové, Kollárova, Prokopa Velikého, Jungmannova, Raisova, Maroldova, Erbenova, Šrámkova, Josefa Lady, V. Špály,  nábř. J. Krejcárka, U Kaberny, U Starého koupadla, Dobročovická, Kladská, Bulharská, Rumunská,
IV. Okruh čtvrtek Škvorecká (Slovany), Na stráni, Ruská, Srbská, Chorvatská, Bulharská (Slovany), Lužická, Slovinská, Moravská, Česká, Slovenská, Slezská, Polská, Dalmatská, U Hostína, Pod Slovany, Jugoslávská, U Přeložky,
V. Okruh pátek Podhájí, Arnošta z Pardubic, Hálkova, Komenského, Husova, Tyršova, Fügnerova, Smetanova, Vydrova, Bendlova stezka, Denisova, Mánesova, Sovova, Pod Tratí, Na Ztraceném korci, Horova, Podhájí, 5.května, Dvořákova, Riegerova, Škvorecká, Zahradní, Na Spojce