Bioodpady

Ke konci května 2018 byla většina nádob na bioodpady již rozdána mezi úvalské občany, nicméně pokud máte zájem o zařazení do svozu bioodpadů, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře (PDF, DOC).

 

 

Aktuální informace 2024:

Vážení občané,

letošní rok bude probíhat svoz odpadu následovně:

Liché týdny – bio popelnice (kromě zimních měsíců, viz aktuality)

V zimním období, tedy v prosinci 2023, lednu a únoru 2024 se stejně jako vloni sváží pouze jedenkrát měsíčně:
6.-7.12.2023
3.-4.1.2024
14.-15.2.2024
Od března 2024 zase každý lichý týden:
13.-14.3.2024, 27.-28.3.2024, 10.4.-11.4.2024, 24.4.-25.4.2024…
Vaše TSMÚvaly

Sudé týdny – směsný komunální odpad

 

 

Bioodpad

Středa: Radlická čtvrť, Slovany, Horoušánky , Hodov , v Setých, Horova čtvrť, Pod tratí, náměstí Arnošta z Pardubic a okolní ulice na východ od trati

Čtvrtek: centrální část Úval

 

2023/2024

🎄 KAM S VÁNOČNÍMI STROMEČKY 🎄
Odstrojené vánoční stromečky je možné odkládat na místa separovaného odpadu, odkud je budou průběžně odvážet pracovníci TSMÚvaly.
Konečný termín pro odkládání stromků na místa separovaného odpadu je neděle 21.1.2024.
Přejeme šťastné vykročení do roku 2024!
Vaše TSMÚvaly
2022/2023
🎄 KAM S VÁNOČNÍMI STROMEČKY 🎄
Odstrojené vánoční stromečky je možné odkládat na místa separovaného odpadu, odkud je budou průběžně odvážet pracovníci TSMÚvaly. Konečný termín pro odkládání stromků na místa separovaného odpadu je neděle 15.1.2023.
Přejeme šťastné vykročení do roku 2023!
Vaše TSMÚvaly
🥶 SVOZ BIOODPADU PŘES ZIMU 🥶
V listopadu ještě svážíme bioodpad, jak jste zvyklí – každý lichý týden,
ale v zimním období, tedy v prosinci, lednu a únoru se stejně jako vloni sváží pouze jedenkrát měsíčně:
7.-8.12.2022
4.-5.1.2023
1.-2.2.2023
Od března 2023 zase každý lichý týden:
1.-2.3.2023, 15.-16.3.2023, 29.-30.3.2023, 12.4.-13.4.2023…
Vaše TSMÚvaly

 

 

Bioodpady neboli biologicky rozložitelné odpady jsou druhem odpadu obsahující rozložitelné složky. V rámci směsných komunálních odpadů jich je produkován největší podíl, ČR se společně s dalšími státy EU zavázala postupně množství bioodpadů ve směsných odpadech snižovat, neboť jsou to právě bioodpady, které mají vysoce negativní dopady na stav životního prostředí, a to především díky produkci skleníkových plynů při hnilobných procesech. Z tohoto důvodu je nastolena snaha bioodpady odklánět na zařízení, která bioodpady dále zpracovávají, především pak na bioplynky a kompostárny.

 

V případě Úval máme smluvně zajištěn odbyt bioodpadů v kompostárně v Radimi. Třídění bioodpadů v Úvalech bylo ve větší míře zahájeno v roce 2017, a to díky tomu, že Technické služby města Úvaly, p.o. získaly dotaci na pořízení nádob na bioodpady, které byly občanům distribuovány od září 2017. S tím souvisí i významný nárůst objemu vytříděných bioodpadů na grafu.

 

Ke konci května 2018 byla většina nádob na bioodpady již rozdána mezi úvalské občany, nicméně pokud máte zájem o zařazení do svozu bioodpadů, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře (PDF, DOC).

 

 

 

 

Produkce biologicky rozložitelných odpadů v roce 2018 v Úvalech