Tříděné odpady

V Úvalech je rozšířen systém tzv. sběrných hnízd, kterých je v současnosti 43 a kde jsou k dispozici kontejnery na tříděné komodity odpadů. Ve všech sběrných hnízdech jsou k dispozici kontejnery na plasty, papír a sklo, v cca polovině hnízd najdete i kontejnery na tetrapacky (tam, kde oranžové kontejnery nejsou, lze tetrapacky házet do kontejnerů na plasty), dále na vybraných stanovištích jsou k dispozici kontejnery na kovy a odpadní textil.

Papír
Co lze vhodit do nádoby: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Co nelze vhodit do nádoby: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
Plasty
Co lze vhodit do nádoby: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, pěnový polystyren v menších kusech, obaly tetrapack (pokud není oranžový kontejner)
Co nelze vhodit do nádoby: jednorázové pleny, bakelity, laminované pryskyřice, molitany, obaly od maziv a olejů, lahve od stolních olejů, znečištěné plasty (např. zbytky potravin, chemikáliemi, oleji), novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC, automobilové plasty, jiné neplastové odpady
Sklo
Co lze vhodit do nádoby: lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří.
Co nelze vhodit do nádoby: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo, sklokeramika
Nápojové kartony (tetrapack)
Co lze vhodit do nádoby: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků
Co nelze vhodit do nádoby: „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku, nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
Bioodpady
Co lze vhodit do nádoby: tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, plevel, dřevní štěpka, čajové sáčky, kávová sedlina, další rostlinný materiál
Co nelze vhodit do nádoby: větve, zbytky jídel, živočišné zbytky, zvířecí exkrementy, veškerý bioodpad živočišného původu
Odpadní textil
Co lze vhodit do nádoby: veškeré oblečení, obuv, módní doplňky – zkrátka vše, co je ještě možné nosit nebo používat.
Co nelze vhodit do nádoby: Netextilní materiály. Plesnivé, mokré či od chemikálií zašpiněné hadry.
Kovy
Co lze vhodit do nádoby: plechovky, konzervy od potravin nebo krmiva pro domácí mazlíčky, drobný kov určený k vyhození (příbory, kovové náčiní atd.)
Co nelze vhodit do nádoby: velké konstrukce apod.

 

 

Podíl jednotlivých tříděných komodit v roce 2018