Dokumenty

Výroční zprávy

Výroční zpráva TSMÚ 2019
Výroční zpráva Veřejné osvětlení 2019
Výroční zpráva Vodovody a kanalizace 2019
Výroční zpráva Vodovody a kanalizace 2019 – přílohy
Výroční zpráva Odpady 2019
Roční zpráva Zeleneč 2019
Výroční zpráva TSMÚ 2018
Výroční zpráva Veřejné osvětlení 2018
Výroční zpráva Vodovody a kanalizace 2018 final
Výroční zpráva Vodovody a kanalizace 2018_přílohy
Výroční zpráva Odpady 2018
Výkaz zisku a ztráty – TSÚ k 31.12.2018
Rozvaha -TSÚ k 31.12
Příloha – Příspěvkové organizace 2018
Výroční zpráva TSMÚ 2017
Výroční zpráva TSMÚ 2017 – přílohy
Výroční zpráva Veřejné osvětlení 2017
Výroční zpráva Vodovody a kanalizace 2017
Výroční zpráva Vodovody a kanalizace 2017 – přílohy
Výroční zpráva o zajišťování svozu odpadů 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2016 – přílohy
Výroční zpráva za oblast poskytování informací 2016

 

Ceník služeb

Ceník služeb 2019

 

Rozpočty TS

Rozpočet TSMÚ 2019
Rozpočet TSMÚ 2018
Rozpočtový výhled

 

Zřizovací listina

Zřizovací listina

 

Dokumenty k vodovodům a kanalizacím