Aktualita k přerušení dodávek vody

V závislosti na aktualitách souvisejících s plánovaným přerušením dodávek pitné vody bychom rádi požádali úvalské občany, aby ve dnech 25. – 29. srpna hospodárně využívali pitnou vodu z vodovodu. Sice by mělo být vody dostatek, jsme domluveni i s kolegy ze společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, aby posílili zásobování Úval z Káraného, ale byli bychom neradi, aby v Radlické čtvrti docházelo k výpadkům dodávek pitné vody.

I přes předpokládané vysoké teploty bychom chtěli občany požádat, aby např. nedopouštěli bazény, snížili objem vody na zalévání zahrad, odložili např. praní prádla až na úterý, kdy budou dodávky ze Želivky opět obnoveny. Děkujeme za pochopení!

 

 

 

24.08.2016