Sekáme, sekáme, sekáme…

Letošní přelom jara a léta je na srážky o něco bohatší než minulý rok, a tak nám tráva přímo roste před očima. Máme pocit, že co jeden den posekáme, je druhý den zase zarostlé. Denně jsou v terénu většinou čtyři zaměstnanci, kteří sekají trávu buď křovinořezy, nebo traktůrkem. Spoustu času nám zabere i hrabání trávy, její nakládání a odvoz. V některých lokalitách však trávu pouze mulčujeme, a to především z ekonomických důvodů.

HAVÁRIE VODOVODNÍHO ŘADU!!!!!!!!!!

Vážení občané, z důvodu závažné poruchy na vodovodním řadu jsme nuceni uzavřít hlavní uzávěr přívodu vody v celých Úvalech. Uzavření vody bude trvat cca 1 hodinu. O případných dalších potížích Vás budeme informovat. Děláme maximum, abychom poruchu co nejdříve odstranili. Děkujeme za pochopení.  

Poruchy na vodovodním řadu

Rádi bychom tímto informovali o poruchách, které se dnes vyskytly na vodovodním řadu. Jedná se o křížení ulice Hakenova a Štefánikova a dále o vrchní část Náměstí Svobody. Zítra, tj. v pátek 6. května, budou od ranních hodin prováděny opravy. V případě uzavírky vody budeme včas informovat na webu města a Technických služeb. Děkujeme za pochopení.

Porucha v ul. Hakenova!

Z důvodu poruchy na vodovodním řadu dnes, tj. 3. května, od 13:00 nepoteče voda v ul. Hakenova. Omlouváme se všem za případné problémy, děláme vše pro to, abychom poruchu odstranili co nejdříve.

Čarodějnice 2016

Jako každý rok i letos se koná pod záštitou města Úvaly a MDDM pálení čarodějnic. Technické služby města Úvaly zajistily přípravu hlavní hranice a dvou malých hranic na opékání buřtů. Doufejme, že vyjde pěkné počasí a všichni si sobotní čarodějnice užijeme!

Nový provozovatel veřejného osvětlení

Technické služby města Úvaly přebírají od 1. května 2016 správu veřejného osvětlení. Pro nahlášení poruchy prosím kontaktujte dispečink na telefonním čísle 735 172 722, případně využijte hlavní linku Technických služeb 281 091 522. Poruchy lze také hlásit přes webové rozhraní: http://www.tsuvaly.cz/zavady/ Budeme se snažit udělat vše pro to, abychom dodrželi standard, který nastavil předchozí provozovatel – společnost ELTODO, a naše služby ještě dále vylepšovat!  

Jarní čištění komunikací

Jako každý rok i letos budou úvalské ulice a chodníky strojově čištěny, letos však mají Technické služby města Úvaly problém s rozbitým multifunkčním čistícím vozem. Z tohoto důvodu bude zahájeno čištění ulic později než obvykle, a to na přelomu dubna a května. Přikládáme orientační mapku, přesný harmonogram čištění včetně jmenného seznamu ulic bude zveřejněn vždy týden dopředu, v ulicích budou zároveň rozmístěny dopravní značky Zákaz zastavení.

TSÚ mají nový web!

Vítáme Vás na novém webu Technických služeb města Úvaly, kde naleznete všechny potřebné informace jak z oblasti vodovodů a kanalizace, tak i informace o údržbě města apod. V současnosti jsou zde 4 hlavní kategorie – základní informace o Technických službách, jejich zaměstnancích a kontaktní údaje, v sekci údržba města naleznete aktuality o probíhajících pracích, ceník služeb, termíny jarní údržby atd. Sekce Vodovody a kanalizace obsahuje zatím nejvíce informací, a to především Příručku pro zákazníky se všemi potřebnými přílohami – např. žádost o zřízení přípojky apod. Dále je zde sekce nahlášení závady, kde je možné pracovníkům Technických služeb nahlásit závadu – ať z oblasti vodovodů […]

Technické služby se podílely na akci Ukliďme Úvaly

V sobotu 9. dubna probíhal v dopoledních hodinách úklid úvalských ulic, a to v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Akce se zúčastnilo celkem 90 občanů, kterým se podařilo z úvalských ulic a příkopů podél silnic vybrat neuvěřitelné množství odpadu. Celá akce byla zajišťována zaměstnanci Městského úřadu (odbor životního prostředí a územního plánu) a Technických služeb města Úval.

Jaro je tady…!

… a všimnout jste si toho mohli nejen podle změny venkovních teplot, ale i díky činnosti zaměstnanců TSÚ. Stromy na náměstí a v Husově ulici mají nový sestřih a maceškami jsou osázeny i truhlíky na náměstí. V průběhu pozdního jara pak budou truhlíky osázeny jinou zelení.