Dotace z Humanitárního fondu

Město Úvaly získalo dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Podstatou projektu je zajištění pracovní integrace osob s trestní minulostí. Předpokládá se zapojení 6-8 pracovníků, kteří se začlení do aktivit Technických služeb města Úvaly.  Zaměstnanci se budou podílet zejména na údržbě veřejných prostranství, což spočívá v závislosti na sezóně v čištění chodníků od plevele, úklidu spadaného listí, zametání chodníků atd. Nárazově se zaměstnanci budou věnovat i odstraňování náletových porostů v městských lesích, odstraňování graffiti, čištění dešťových vpustí atd.

V současnosti máme díky společnosti Rubikon, která se zaměřuje na zajištění práce a návrat do pracovního života osobám po výkonu trestu, dlouhodobě nezaměstnaným atd., zaměstnané 4 osoby, o další pracovníky se postará českobrodská pobočka Úřadu práce.

28.06.2016