Informace k plánované odstávce pitné vody v lokalitě Radlická čtvrť

Ve spolupráci se společností VODOS se nám podařilo zprovoznit propojení mezi škvoreckým a úvalským vodovodním řadem. Radlické čtvrti by se tedy plánovaná odstávka pitné vody v období 25.-29. srpna neměla dotknout. Nicméně pro případ náhlého poklesu tlaku či krátkodobých výpadků dodávky pitné vody v Radlické čtvrti jsme se radši pojistili a zajistili jsme 2 cisterny pro náhradní zásobování vody o celkovém objemu 5 000 litrů. Tyto cisterny budou přistaveny do Radlické čtvrti v ranních hodinách, jejich umístění bude ještě upřesněno. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše zákaznické centrum – 735 172 722.

Díky znalostem a zkušenostem našich techniků se tak podaří zajistit zásobování nejen úvalské Radlické čtvrti, ale voda z úvalského řadu bude přes vodojem Jih a škvorecký řad dovedena i do řady okolních obcí – Tuklat, Tlustovous, Břežan I a Břežan II a především do Škvorce. Díky zprovoznění propojky tak do budoucna můžeme eliminovat i případné odstávky vody z Káraného, kdy by se pak naopak do Úval čerpala voda z Želivky.

24.08.2016