Informace k plánované odstávce vody z PVK

Včera médii proběhla informace o přerušení dodávky pitné vody ve dnech 25.-29. srpna v části obcí v okrese Praha – Východ. A byly zde mimo jiné zmíněny i Úvaly. Ráda bych tímto danou zprávu upřesnila: jedná se pouze o zásobování z vodní nádrže Želivka. Většina Úval je zásobována pitnou vodou z Káraného, pak by odstávku vody pocítili pouze občané žijící v Radlické čtvrti. Nicméně díky spolupráci s provozovatelem škvoreckého řadu Vodos Kolín jsme se dohodli na zprovoznění propojky mezi vodojemem Jih na Slovanech a řadem přivádějícím pitnou vodu ze Želivky. Pak by obyvatelé Radlické čtvrti, ale i Škvorce a dalších obcí nebyli dotčeni plánovanou odstávkou pitné vody pocházející ze Želivky. V případě, že by se dané propojení nepodařilo nastavit a v Radlické čtvrti by byla přerušena dodávka pitné vody, zásobovali bychom občany pitnou vodou prostřednictvím cisteren. O dalším vývoji Vás budeme informovat v nejbližších dnech.

12.08.2016