Informace ke svozu odpadů od 1. ledna 2017

Vážení občané,

tímto bychom Vás chtěli informovat o systému svozu odpadů od nového roku.

Technické služby města Úvaly, p. o. přebírají svoz odpadů od společnosti FCC od 1. ledna 2017. Týká se to jak svozu směsných komunálních odpadů, bioodpadů, tak i jednotlivých tříděných komodit.

Svoz směsných komunálních odpadů bude zachován ve stejných svozových okruzích. Svoz bude probíhat každý lichý týden (tedy počínaje 2. lednem 2017), a to v pondělí, úterý a ve středu. Rozložení jednotlivých okruhů je zobrazeno na mapce v příloze, jmenovitě jsou pak jednotlivé ulice uvedeny na webu Technických služeb města Úvaly. Obecně lze říci, že Slovany a Radlická čtvrť budou sváženy v pondělí, lokalita Hodov, Zálesí, V Setých a Horoušánky ve středu a centrální Úvaly, tedy největší část, pak bude svážena v úterý. Nicméně vzhledem k tomu, že je pro nás svoz odpadů úplně novou agendou, může se zvlášť na začátku stát, že v daném okruhu nestihneme svézt všechny ulice. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat o ponechání nádoby venku do té doby, než bude v daný týden svezena.

Nádoby na sběr odpadů zůstávají stejné, se společností FCC jsme se dohodli na jejich odkupu. V případě rozbité nádoby, příp. nevhodné velikosti Vám bude umožněna náhrada tak, jak jste na to byli zvyklí v minulosti.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude probíhat ve vegetační sezóně, tedy v období duben – říjen. Novinkou v letošním roce je začlenění poplatku za bioodpady do celkového poplatku za komunální odpady – v částce 684 Kč na osobu za rok tak bude zahrnuta nejen položka na směsné komunální odpady a tříděné odpady, ale právě i položka za bioodpady.

Svoz tříděných komodit bude probíhat především v sudých týdnech, v případě exponovaných stanovišť budou plasty a papír sváženy v týdenním intervalu. Budeme se snažit udělat maximum pro to, aby nedocházelo k přeplňování nádob a aby se odpad nevyskytoval i v širokém okolí samotných stanovišť. Stanoviště budou zachována, všude budou kontejnery na papír, plasty a sklo. Na zhruba polovině stanovišť bude k dispozici i kontejner na tetrapacky, případně pak i na kovy a textil. V současnosti řešíme i možnost několika stanovišť na zbytkový rostlinný olej z kuchyní.

Platba za odpad zůstává i nadále v gesci správního odboru na Městském úřadě, úhrada poplatků tak bude možná pouze na pokladně MěÚ, ne v sídle Technických služeb města Úvaly.

V případě, že by došlo např. ke změně termínů svozu směsného komunálního odpadu, budeme občany informovat prostřednictvím letáků a webu města i Technických služeb.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat – k dispozici jsou stejná telefonní čísla jako pro případ provozování vodovodů a kanalizací nebo správu veřejného osvětlení:

Zároveň bych ráda všechny občany požádala o trpělivost během prvních týdnů při svozu odpadů. Vzhledem k tomu, že se jedná o naši novou agendu, se kterou zatím nemáme vůbec žádné zkušenosti, bude nejspíše chvilku trvat, než se svoz odpadů stane naši rutinou.

 

 

 

27.12.2016