Kontejnery na použitý textil

V posledních dnech jste možná zaregistrovali, že se na místech separovaného odpadu opět objevily kontejnery na použitý textil. Zatím se kontejnery nachází na 6 lokalitách v Úvalech, do budoucna ještě několik kontejnerů přibude na nových stanovištích.

V Úvalech se nyní nachází kontejnery dvou různých projektů. Jedná se o projekt Klok-tex, který je zaměřen na poskytování finanční a materiální pomoci dětem z Fondu ohrožených dětí Klokánek. Druhým projektem je Textileco, který navázal spolupráci s Českým červeným křížem.

Do kontejnerů můžete odložit nepotřebné oblečení, spárovanou obuv, oděvní doplňky, hračky, drobný bytový textil, lůžkoviny. Do kontejnerů nepatří koberce, matrace, silně znečištěné, plesnivé a mokré textilie, netextilní materiály (elektrická zařízení, domácí potřeby apod.). Do kontejnerů mohou být dávány pouze suché věci a ideální je vhodit vše v uzavřených igelitových pytlích, aby se předešlo případnému poničení a ušpinění.

V současnosti jsou kontejnery na následujících stanovištích:

  • Riegerova,
  • Nerudova,
  • Rašínova,
  • Pod Tratí,
  • Oty Pavla,
  • Otokara Březiny.
07.02.2017