LETNÍ OPRAVY ULIC

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit na stavební práce ve čtvrtek 21. července, které budou probíhat v pracovní době v lokalitách dle seznamu níže.
Budeme opravovat překopy v komunikacích a pokládat nový asfalt. Vše bude řádně označeno a průjezd i přes drobná omezení zůstane zachován.
Kde nás můžete potkat:
o Pražská – překop silnice u šraněk, bude vždy průjezdná 1/2
o Nerudova x Havlíčkova (chodníky) – omezený průchod
o Horova na vjezdu na koupaliště – po opravě VO omezený vjezd až ke koupališti
o Grégrova x Dobrovského překop silnice – omezený průjezd 1/2
o Dvůr u stavebního úřadu – oprava komunikace omezené parkování
o Kollárova u MŠ chodník – napojení na nový plot a chodník – omezené parkování a průchod
o Rašínova, výjezd na Jirenskou – pravý břeh
A další menší opravy, které Vás neomezí při jízdě autem a pochůzkách po našem krásném městě.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Vaše TSMÚvaly
20.07.2022