Město Úvaly zahajuje SMS infoslužbu

Za poslední tři roky si obyvatelé Úval zvykli, že se o mnoha městských akcích (v horším případě haváriích nebo uzavírkách vody) dozvídají z webu, facebooku, vývěsek a v důležitých případech i z městského rozhlasu.

Z Vaší zpětné vazby jsme však pochopili, že byste rádi, kdybyste mohli vybrané zprávy o kulturních akcích a především informace o haváriích a uzavírkách dostávat přes SMS. Tato služba je v plném nasazení plánována při velké změně Informačního systému města na začátku příštího roku. Díky úpravě našich informačních systémů jsme schopni tuto službu pro Vás od 1. března zavést v pilotním provozu a zkušenosti uplatnit v definitivní verzi.

Jak se můžete pro odběr této služby zaregistrovat? Máte několik možností:

1) prostřednictvím webového formuláře na stránkách města
2) prostřednictvím mailu, který zašlete na e-mailpodatelna@mestouvaly.cz (Přesnou podobu mailu, který musíte poslat, najdete na webu města)
3) osobní návštěvou podatelny, kde Vám s registrací pomohou naše kolegyně

Při registraci si budete moci rovněž zvolit, jaký typ informací Vás zajímá. Pokud uvedete i ulici, ve které bydlíte, budeme moci v budoucnu zprávy rozesílat cíleně pro danou lokalitu (například informace o uzavírkách vody atd.)

Věříme, že tato nová služba přispěje ke zkvalitnění našich služeb pro obyvatele Úval.

Petr Borecký, starosta města

01.03.2018