Nová technika v TSÚ

Sekce údržby města byla přičleněna pod Technické služby na začátku ledna a ač byla tato sekce vybavena různorodou technikou poměrně dostatečně, tak je stále co zlepšovat. V průběhu prvního pololetí tohoto roku jsme se dovybavili novou řezačkou na asfalt a novým navijákem na traktor.

Řezačku budeme využívat zejména při realizaci nového veřejného osvětlení na řezání asfaltu, ale třeba i při opravě chodníků nebo vozovek.

Naviják na traktor jsme si pořídili kvůli zvyšujícím se požadavkům na údržbu úvalských lesů. Při kácení stromů je mnohem pohodlnější a efektivnější stahovat poražené kmeny právě pomocí navijáku. Naviják pak můžeme využívat i při jiných aktivitách, např. při vytahování uvíznutých aut atd.

Největší investicí však byl nákup pracovní plošiny, kterou jsme pořizovali z důvodu správy veřejného osvětlení. Plošina dosáhne do výšky 21 m a je umístěna na podvozku MITSUBITCHI. Mimo využívání na opravu jednotlivých lamp veřejného osvětlení s ní můžeme i prořezávat vysoké stromy, čistit okapy, opravovat fasády atd. Samozřejmě zde existuje možnost si plošinu pronajmout – platný ceník najdete zde.

24.06.2016