Nové kontejnery na kovy

Dnes jsme na sběrných hnízdech odpadů v ul. Česká a Žižkova nahradili původní kontejnery na kovy o objemu 240 litrů novými velkoobjemovými kontejnery, do kterých se vejde až 2 m3  odpadu! Postupně tak v Úvalech zlepšujeme a zahušťujeme sběrnou síť odpadů, aby bylo třídění odpadů pro občany co nejkomfortnější. Na dalších stanovištích budou kontejnery na kovy přibývat postupně v průběhu pozdního léta.

08.08.2017