ODSTÁVKA ELEKTŘINY v pondělí 12.4.2021

Plánovaná odstávka v pondělí 12. 4. 2021, 8:00-16:45:
Erbenova, č. p. 1391, 1419
Josefa Lady, č. ev. 58, 138
Jungmannova, č. p. 611, 714, 782, 785, 791, 792, 796, 815, 818, 819, 859, 902, 908, 1866
Kollárova, č. p. 833, 1235, 1260, 1331
Maroldova, č. p. 1201, 1202, 1203
Nerudova, č. p. 1111, 1191-1197, 1355, 1426, č. ev. 135
Osadní, č. ev. 7, 143, 144, 145, 152
Prokopa Velikého, č. p. 867, 898, 899, 1078, 1157, 1224, 1269, 1274, 1275, 1329, 1360, 1385, 1390, 1585
Raisova, č. p. 748, 845, 967, 981, 983, 1158, 1182, 1183, 1184, 1189, 1190, 1200, 1262, 1285
V. Špály, č. p. 1350
kat. území Úvaly u Prahy (kód 775738)
parcelní č. 3522/1, 3523, 3527/1, 3539, 3541, 3545, 3547
UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.
NEJDE VÁM ELEKTŘINA…
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).
09.04.2021