ODSTÁVKA ELEKTŘINY ve čtvrtek 29.4.2021

29. 4. 2021 od 8:00 do 17:45 hodin
Odstávka se týká těchto ulic:
Josefa Lady: č. ev. 58, 138
Osadní: č. ev. 7, 140, 143, 144, 145, 152
Prokopa Velikého: č. p. 898, 899, 1157, 1269, 1329, 1360, 1385, 1390, 1585
V. Špály: č. p. 1350
kat. území Úvaly u Prahy (kód 775738): parcelní č. 3522/1, 3523, 3527/1, 3539, 3541, 3545, 3547
UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.
NEJDE VÁM ELEKTŘINA…
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).
10.04.2021