Opatření obecné povahy – Radlická čtvrť

Dovolujeme si upozornit obyvatele Radlické čtvrti, že Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vydal Opatření obecné povahy, kterým se omezuje užívání pitné vody z vodovodu v obcích Květnice, Dobročovice, Škvorec, Třebohostice a Úvaly – čtvrť Radlická od 1.5.2020 do 31.7.2020. Tímto opatřením je zakázáno zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů, a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu nesloužících k pitným a hygienickým účelům.

Z důvodu opatření nebudou Technické služby města Úvaly, p.o. napouštět bazény v Radlické čtvrti z místního vodovodního řadu. Obyvatelé Radlické čtvrti se mohou zkusit obrátit v případě potřeby napuštění bazénu na jiného provozovatele vodovodů, který nabízí tuto službu vodou dovezenou v cisterně (např. Pražské vodovody a kanalizace a.s. nebo Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.).

 

Opatření obecné povahy – Radlická čtvrť

18.05.2020