Oprava povrchů ulic HARMONOGRAM

Nyní pokračujeme ulicí V. Špály. Zde probíhá zakládání komunikace pro poklad nového povrchu. I nadále zakládáme komunikace v ulici Kollárova, kdy postupujeme směrem z centra.
podrobný harmonogram prací:

AKTUÁLNÍ ČINNOST:
Kollárova (od V. Špály po J. Lady)
Od 31/8 přípravné práce k založení komunikace, obrubník pojezdový po pravé straně směr centrum, Od 23/8 HRABÁNÍ ODVODNĚNÍ
Kolárova (od J. Lady po Šrámkovu)
Od 31/8 přípravné práce k založení komunikace, obrubník pojezdový po pravé straně směr centrum OD PÁ 27/8 HRABÁNÍ ODVODNĚNÍ
Kollárova (od Šrámkovy po Erbenovu)
Od 31/8 přípravné práce k založení komunikace, obrubník pojezdový po pravé straně směr centrum
Kollárova (od Erbenova po Maroldova – u MŠ)
Od 26/8 frézování vozovky, od 1/9 příprava pro založení komunikace
Kollárova (od Maroldova po Raisova)
Od 31/8 přípravné práce k založení komunikace
Kollárova (od Raisova po Jungmannova)
Od 25/8 PŘÍPRAVA POKLÁDKY OBRUBNÍKŮ PO OBOU STRANÁCH, ZALOŽENÍ KOMUNIKACE
Kollárova (od Jungmannova po Boženy Němcové)
Od 23/8 PŘÍPRAVA POKLÁDKY OBRUBNÍKŮ PO OBOU STRANÁCH, ZALOŽENÍ KOMUNIKACE

J. Lady
Od 26/8 HRABÁNÍ ODVODNĚNÍ

Šrámkova
Od 3/9 přípravné práce k založení komunikace

Prokopa Velikého (od J. Lady po Erbenova)
Proběhla výměna VaK přípojky a šoupata k nemovitostem
Prokopa Velikého (od Maroldova po Raisova)
Od 28/9 hrabání komunikace a zvedání šoupat, kanalizačních vpustí.

V. Špály (od Pražská po Kollárova)
Od 1/9 přípravné práce k založení komunikace
V. Špály (od Kollárova po konec)
Od 1/9 přípravné práce k založení komunikace

Palackého (od Hakenova po náměstí Svobody x Rašínova)
OD 24/8 STRŽENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, od 3/9 ROVNÁNÍ ŠOUPAT, DEŠTOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, HYDRANTŮ

Hakenova od Pražské po Rašínovu
OD 25/8 STRŽENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, ROVNÁNÍ ŠOUPAT, DEŠTOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, HYDRANTŮ, FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

Buďte opatrní při průjezdu opravovanou komunikací.

OD 8/9 ZAPOČNE POKLÁDKA PODKLADOVÉ VRSTVY ŠTĚRKODRTĚ PRO VYROVNÁNÍ KOMUNIKACÍ A NÁSLEDNĚ POKLÁDKA FINÁLNÍHO OPRAVNÉHO POVRCHU.

Děkujeme našim občanům za strpění diskomfortu v rámci dopravní obslužnosti a žití v našem krásném městě, pevně věřím, že vše co nyní probíhá zvýší kvalitu života ve Vaší lokalitě.

S pozdravem

Vaše @TSMÚvaly

 

17 úseků s opravou povrchu

ulice úseky – oprava povrchů komunikací šíře délka m2 druh
Kollárova (od V. Špály po J. Lady) 5,0 109         545 živice
Kolárova (od J. Lady po Šrámkovu) 5,0 305     1 525 živice
Kollárova (od Šrámkovy po Erbenovu) 5,0 125         625 živice
Kollárova (od Erbenova po Maroldova – u MŠ) 5,0 120         600 živice
Kollárova (od Maroldova po Raisova) 4,6 115         529 živice
Kollárova (od Raisova po Jungmannova) 4,6 70         322 živice
Kollárova (od Jungmannova po Boženy Němcové) 4,6 115         529 živice
J. Lady vršek 5,0 90         450 živice
J. Lady (od Kollárova po Prokopa Velikého) 5,0 130         650 živice
Šrámkova 6,0 90         540 živice
Prokopa Velikého (od J. Lady po Erbenova) 5,0 220     1 100 prostřik
Prokopa Velikého (od Maroldova po Raisova) 5,5 110         605 živice
V. Špály (od Pražská po Kollárova) 5,0 110         550 živice
V Špály (od Kollárova po konec) 5,0 210     1 050 prostřik
Palackého (od Hakenova  x Rašínova) 5,0 110         550 prostřik
Hakenova (od Pražské po Rašínovu) 6,2 250     1 550 živice
23.09.2021