Plánované přerušení dodávky pitné vody – AKTUALITA

Aktualizace 11:45

Voda byla puštěna, postupně bude natékat do vodovodního řadu. Práce v samotné ulici Barákova však budou pokračovat i nadále.

 

 

Vážení občané,

z důvodu havárie na vodovodním přivaděči z vodojemu Rohožník došlo k omezení dodávek pitné vody v oblasti Úvaláku a Pařeziny. Předpokládaný čas zprovoznění je dnes ve 12:00. Náhradní zásobování po čas havárie nebude zajištěno. Omlouváme za způsobené komplikace.

 

Tímto bychom rádi upozornili, že ve čtvrtek 10. srpna dojde k přerušení dodávky pitné vody v ul. Barákova a v jejím okolí (včetně ul. Kollárova a dalších ulic na Úvaláku). Důvodem je plánovaná rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace v ul. Barákova, která bude probíhat od 15. srpna. K přerušení dodávky vody dojde v dopoledních hodinách (8-12), náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení!

10.08.2017