Podzimní úklidové kolečko 2021

PODZIMNÍ ÚKLIDOVÉ KOLEČKO 2021

S nastupujícím podzimem přichází i pravidelný podzimní úklid některých odpadů z našich domácností. Letos proběhne podzimní úklid opět svozem odpadů přímo od Vašich vrat!

Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky Technických služeb a nového Sběrného dvora a proběhne nově pouze ve všední dny od pondělí 1.11.2021 do středy 24.11.2021.

Svoz odpadů se týká maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady, a dále se svoz odpadů týká bioodpadu. Větvě, pařezy a případné kmeny je nutné vždy rozřezat na menší kusy a dát do pytlů (které budou odváženy) nebo do nádob (koše, přepravky apod., které budou vysypány a zanechány u Vašich vrat)!

Svoz odpadů se týká i odpadů, které jsou předmětem zpětného odběru elektrozařízení v našem sběrném dvoře (např. lednice, televize, počítače a monitory, mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).

Nadále se nebudou svážet odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.) a také suť, kameny a zemina – tyto odpady je nutno odvézt do sběrného dvora!!!

 Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny přítomných pracovníků svozové firmy, kteří jsou oprávněni nepřijmout nevhodné odpady.

 Čas svozu odpadu

Odpady je nutné mít připraveny u vrat do 8:00 hod svozového dne. Poté budou dle harmonogramu svozu sváženy pouze ve všední dny od 8:00 hod. do 12:00 hod.

 V případě individuální potřeby volejte na telefonní číslo 281 091 522.

 

18.10.2021