podZIMNÍ ÚKLIDOVÉ KOLEČKO 2022

PodZIMNÍ úklidové kolečko je pro vás již nachystáno, od 16.11.2022 budeme opět pomáhat odlehčit vašim domácnostem.
                               
Tentokrát velkoobjem vždy v úterý nebo středu a budeme přistavovat kontejner zpravidla na dvě místa v lokalitě. Mapky najdete na facebooku Technických služeb v událostech u příslušného termínu. Většinou jde o místa, na která jste zvyklí z doby předcovidové. Na přiloženém seznamu jsou vypsané.
Pak přibyly tzv.“elektročtvrtky“ – zanecháte starý spotřebič za vrátky a my vám ho opět svezeme.
Bioodpad se tentokrát nesváží – zde mají občané totiž celoročně několik možností – zdarma vlastní biopopelnice, kompostování na vlastní zahradě, odvoz do sběrného dvora, nebo při velkém objemu objednání vlastního kontejneru (za úplatu).
Na každý svozový okruh je připravena na facebooku TSMÚvaly událost, do které se můžete přihlásit, takže na svůj termín nezapomenete.
Vaše TSMÚ
31.10.2022