Porucha na vodovodním řadu

Tímto bychom chtěli informovat občany, že dnes, tj. 1. února 2017, v dopoledních hodinách dojde k uzavírce na vodovodním řadu v Horoušánkách. Jedná se o ulice Glücksmannova, Šámalova, Atlasová, Oty Pavla, Tigridova, E. E. Kische, Těsnohlídkova a Doktora Strusky. Důvodem uzavírky je porucha na vodovodním řadu na katastrálním území Horoušany – Horoušánky, poruchu opravuje provozovatel této části vodovodu, tj. VHS Benešov. Bohužel úvalská část Horoušánek je na tento přivaděč napojena, a proto se uzavírka vody týká i přilehlých ulic okolo poruchy. Jakmile budeme znát detaily týkající se průběhu opravy, především čas zprovoznění, budeme občany o těchto skutečnostech neprodleně informovat.

01.02.2017