Postřiky chodníků (komunikací) V.

Na základě usnesení Rady Města Úvaly ze dne 21.04.2020, budou probíhat chemické postřiky komunikací proti plevelu. Chemické postřiky zajistí odborná firma Kašík.

 

V. Etapa 30.06.-03.07.2020 v oblastech Pařezina, Setých a U Hájovny.

 

V případě nepříznivých klimatických podmínek nebude čištění provedeno.

25.06.2020