Přehled činnosti za 1. pololetí

Tzv. VéPéeSka je v rámci Technických služeb města Úvaly zaměstnána již půl roku. Opravdu to letí, za tu dobu jsme udělali pořádný kus práce. Nejen ten, co je skoro neviditelný – zalévání květin a stromů, zametání náměstí, ale zejména jsme zajistili i to, co je evidentní na první pohled – a většinou to jsou nové věci. Např. tedy speciální schránky na parkovací kolečka, lavičky na zasakovací pás, zasadili jsme spoustu stromů atd.

O veškeré naší práci si vedeme detailní přehled, o který se teď s Vámi chceme podělit. Jedná se o přehled našich aktivit za celé uplynulé pololetí, ale i za každý měsíc zvlášť. Je tak patrný významný nárůst podílu hodin věnovaných údržbě zeleně.

Na našem webu jste si jistě všimli, že zde pravidelně uveřejňujeme i textové informace o naší práci vedené v tabulce po jednotlivých dnech. Kdo se k této informaci zatím neproklikal, tak ji nalezne zde v sekci Zprávy o činnosti TSÚ.

19.07.2016