Přerušení dodávky vody – Pařezina, Úvalák, V Setých…

Tímto bychom rádi upozornili občany, že z důvodu rozsáhlé rekonstrukce vodovodu v ul. Štefánikova dojde v úterý 25. července v době mezi 8:00 – 15:00 k odstávce dodávky pitné vody. Vzhledem k tomu, že se budou měnit hlavní uzávěry vody na přivaděči z vodojemu Rohožník, budou odstávkou zasaženy všechny ulice v horní části nad železničním koridorem, tedy Pařezina, Úvalák, V Setých, Zálesí, U Hájovny apod. Nezbytné práce budou trvat přibližně 3 hodiny, v ul. Štefánikova však potrvá uzavírka vody podstatně delší dobu než v dalších částech. Instalací nových hlavních uzávěrů dojde k významnému zlepšení vodovodní sítě v celých Úvalech. Náhradní zásobování nebude po čas odstávky zajištěno. Děkujeme za pochopení.

 

18.07.2017