Přerušení dodávky vody v ul. Jeronýmova

Dne 14. července 2016 od 8:00 do 12:00 bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Radlické čtvrti –  ulice Jeronýmova. Důvodem je napojení nově budované vodovodní sítě na hlavní vodovodní řad. Děkujeme za pochopení.

13.07.2016