Přesun stanoviště Riegerova

Z důvodu rekonstrukce probíhající v ul. Riegerova bylo dočasně přemístěno sběrné hnízdo odpadů. Nově se kontejnery nachází v ul. Podhájí u křižovatky s ul. Riegerova. Z kapacitních důvodů došlo k přesunu pouze části kontejnerů – po 2 kontejnerech na plasty a papír, ostatní kontejnery – sklo, tetrapack a kovy – jsou po jednom. V tomto týdnu dojde i k přesunu kontejneru na textil, který je ve správě společnosti Kloktex.

 

26.06.2017