Proč voda v Úvalech chutná jinak

Vážení čtenáři,
možná jste v poslední době zaregistrovali, že voda v Úvalech má trochu jinou chuť než před půl rokem. A možná jste si to dali do souvislosti právě s tím, že se v Úvalech změnil provozovatel vodovodní a kanalizační sítě. Ano, je to tak, snažíme se o vodu starat jinak – lépe – než předchozí provozovatel společnost Stavokomplet.

Jedna ze základních vlastností, které musí dodávaná pitná voda splňovat, je zdravotní nezávadnost. Tu v Úvalech zajišťujeme prostřednictvím chlorování chlornanem sodným. Podle požadavků české legislativy se má úroveň této látky v pitné vodě pohybovat na úrovni 0,2-0,3 mg/l, přímo ve vodojemech je povolena vyšší hladina chlornanu, a to do 0,5 mg/l. Jak jsme díky laboratorním testům zjistili, předchozí provozovatel spoléhal na to, že je voda dochlorovávána na předávací stanici v Zelenči a další chlornan do vodovodní sítě již nedodával. Nicméně díky tomu se ve vodě prakticky žádný chlor nevyskytoval a hrozilo tak významné riziko, že dojde k výskytu bakterií.

Při převzetí provozování vodohospodářské infrastruktury bylo jedním z prvních kroků nakoupení tekutého chlornanu sodného a také přenosného fotometru na měření, abychom mohli měřit úroveň chlorování na různých lokalitách ve městě. Okamžitě poté, co jsme zahájili dochlorování vody, jsme se setkali s odezvou obyvatel, a to zejména na Slovanech. Lidé si stěžovali na pachuť vody, větší vysušenost pokožky atd. Zhruba v polovině listopadu se nám stalo, že se naše dochlorování sešlo se zvýšeným chlorováním v Zelenči, a proto občané z lokalit poblíž vodojemů (tedy především Slovany) cítili z vody více chloru. Ale i tak nedošlo k překročení zákonných norem. To je sledováno jak denním měřením naším fotometrem, tak i pravidelnými odběry akreditované laboratoře. Výsledky z pravidelných měření jsou k dispozici na webu města v sekci Technické služby – Rozbory vody. Zatím všechna měření dopadla výborně a já doufám, že tomu tak bude i do budoucna.

Dalším krokem, který má významný vliv na chuť vody, je pravidelné odkalování. Potrubí je zanesené tu méně, v jiných částech více, a proto je důležité preventivně se věnovat odstraňování kalu. To primárně proběhlo ke konci roku na Slovanech, nicméně naši technici postupují při odkalování systematicky a v dohledné době bychom chtěli odkalit celou vodovodní síť v Úvalech.

 

Distribuce nových smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod

Vážení občané,
v souvislosti s distribucí prvních faktur za vodné a stočné jsme Vám zasílali i nové smlouvy týkající se dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. Ty z Vás, kteří se ještě nedostali k vyplnění smlouvy, bych chtěla požádat, zda by tak mohli učinit co nejdříve.
Je zároveň možné, že při převzetí podkladů od předchozího provozovatele nebyly veškeré podklady předány a nám se tak někteří odběratelé nedostali do systému, ve kterém vedeme úhradu poplatků za vodné a stočné. V tomto případě bych Vás chtěla požádat, zda byste nás mohli kontaktovat, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít. Během února a března pak proběhne kontrola, zda všechny domácnosti v Úvalech mají vyplněnou smlouvu, v negativním případě budeme tyto domácnosti opětovně kontaktovat.

Pavlína Slavíková
ředitelka Technických služeb města Úvaly

22.02.2016