Sběrný dvůr

PROVOZOVATEL:

Technické služby města Úvaly,
příspěvková organizace
Riegerova 12, 250 82  Úvaly
IČ: 04441869
IČZ: CZS02661

ADRESA ZAŘÍZENÍ:

Parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK SBĚRNÉHO DVORA:

David Šroll
Tel: 736 680 270 – pouze v provozní době sběrného dvora!!!

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ:

ÚT:   14:00 – 18:00
ST:   13:00 – 17:00
PÁ:   13:00 – 17:00
SO:     8:00 – 16:00

poslední klient bude vpuštěn do areálu ¼ hodiny před koncem otevírací doby Sběrného dvora.

Sběrný dvůr je během státních svátků uzavřen.

♻️ SBĚRNÝ DVŮR O VELIKONOCÍCH ♻️
 
Jen připomínáme, že Sběrný dvůr Úvaly má o státních svátcích (Velký pátek) zavřeno.
 
Pátek 29.3.2024: ZAVŘENO
Sobota 30.3.2024: 8:00 – 16:00
Úterý 2.4.2024: 14:00 – 18:00
 
Hezké Velikonoce přejí
Vaše TSMÚvaly

__________

Správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního spojení:

Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor ŽP a zemědělství, Zborovská 11, 150 21  Praha 5
Tel.: 257 280 111

DO SBĚRNÉHO DVORA JE MOŽNÉ UKLÁDAT POUZE ODPAD POVOLENÝ V PROVOZNÍM ŘÁDU SBĚRNÉHO DVORA DLE VYHLÁŠKY Č. 381/2001 SB. A VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB.

PRO OBČANY ÚVAL PLATÍCÍ POPLATKY ZA ODPAD. Obecné množstevní omezení činí 0,5 m3 nebo 300 kg / měsíc a číslo popisné (podle toho, co nastane dříve).

 

DĚKUJEME ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL A POKYNŮ OBSLUHY!!!

 

 

ODPAD, KTERÝ NENÍ POVOLEN V SD – Kam tento odpad uložit:

Eternit Skládka v Benátkách nad Jizerou
Azbest Skládka v Benátkách nad Jizerou
Lepenka Skládka v Benátkách nad Jizerou
Asfalt, živice, stavební polystyren Skládka v Benátkách nad Jizerou
Materiály obsahující výše uvedené složky Skládka v Benátkách nad Jizerou
Autodíly, autovraky Autovrakoviště
Léky a rtuťové teploměry Lékárny
Použité injekční stříkačky a jehly                   Lékař, který lék předepsal
Kal ze septiků a žump ČOV

 

V případě stavebních materiálů je nutné doložit prohlášení výrobce, že uvedený materiál neobsahuje živici, azbest či HBCDD, jinak nebude možné tento odpad do sběrného dvora uložit.

OBYVATELÉ MĚSTA ÚVALY MAJÍ ULOŽENÍ ODPADU ZDARMA, PLATÍ PRO NĚ POUZE MNOŽSTEVNÍ OMEZENÍ-0,5 m3 nebo 300 kg / měsíc a číslo popisné (podle toho, co nastane dříve).

 

Kromě obyvatel města Úvaly mohou Sběrný dvůr města Úvaly využívat i obyvatelé smluvních okolních obcí – Dobročovice, Hradešín, Škvorec, Třebohostice, Přišimasy, Tuklaty, Tlustovousy, Březí a Zlatá.

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY SBĚRNÉHO DVORA

 

  • Po příjezdu do areálu zastavte s vozidlem na váze (u značky Stop) a připravte si občanský průkaz a ostatní potřebné dokumenty, se kterými přistupujte k okénku.
  • Pracovník sběrného dvora může určit pořadí jednotlivých návštěvníků podle množství a druhu ukládaného dopadu a stupně jeho roztřídění.
  • Vjíždějte na váhu dle dopravního značení, kde pracovník sběrného dvora zváží a zkontroluje odpad dovážený do sběrného dvora.
  • Veškerý odpad musí být vytříděný. To znamená, že je např. potřeba vybourat suť z kovových zárubní, uložit do kontejneru pouze stanovené množství stavebního materiálu, zbavit směsný odpad kovových využitelných částí, vysklít okna apod.. Dřevěné a dřevotřískové výrobky musí být kvůli vytíženosti kontejnerů na jednotlivé desky.
  • Pracovník sběrného dvora určí, kam který odpad patří a nasměruje Vás k příslušné sběrné nádobě.
  • Pokud přivážíte jiné odpady, než povolené Provozním řádem, pracovník dvora je povinen je nepřijmout.
  • Návštěvníci Sběrného dvora jsou povinni si po sobě uklidit vzniklé nečistoty.
  • V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je pracovník sběrného dvora oprávněn požadovat sjednání nápravy.
  • ¼ hodiny před koncem otevírací doby se Sběrný dvůr zavírá a pracovník Sběrného dvora provádí úklid.

 

DODRŽUJTE POKYNY PRACOVNÍKŮ SBĚRNÉHO DVORA!

V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽETE BÝT VYKÁZÁNI ZE SBĚRNÉHO DVORA!!!

 

KE STAŽENÍ:

Provozní řád SD
Rozhodnutí – provozní řád SD