Svoz bioodpadů 2018

Vážení občané,

počátkem března bude zahájena nová sezóna svozu bioodpadů v Úvalech. Budeme dodržovat stejný harmonogram jako v předchozím roce, svoz bioodpadů bude tedy zajišťován v sudých kalendářních týdnech ve středu a ve čtvrtek. První svoz se tak bude konat 7. a 8. března a následně s dvoutýdenním intervalem. Ve středu budou sváženy ulice v Radlické čtvrti, na Slovanech, na Hodově, V Setých, v Horoušánkách a část ulic v centrální části Úval (Horova, Na Ztraceném korci, Mánesova, Sovova, Na Spojce, Pod Tratí, Denisova, Vydrova, Smetanova, Bendlova stezka, Fügnerova, Tyršova, Husova, Arnošta z Pardubic, Komenského, Hálkova, Podhájí, Riegerova, 5. května, Dvořákova).  Ve čtvrtek budou sváženy zbývající ulice, tedy převážně centrální část Úval.

Tímto bychom Vás rádi požádali, abyste nejpozději do 5:00 h daného svozového dne umístili popelnici na bioodpad na chodník před Vaši nemovitost. Do nádoby nepatří směsný komunální odpad, pouze biologicky rozložitelný odpad včetně kuchyňských zbytků. Do nádoby nesmí být dávány kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlé oleje, tekuté a kašovité zbytky jídel, kamení, písek, suť nebo celé větve. Zároveň bychom Vás chtěli požádat, abyste bioodpady nedávali do plastových pytlů, odpad se tak znehodnotí a nemůže být uložen na kompostárně.

Ti z Vás, co ještě nádobu na bioodpad nemají a chtěli by bioodpady třídit, kontaktujte nás prosím na telefonu 281 091 522 nebo na e-mail tsu@mestouvaly.cz, dohodneme si s Vámi termín distribuce nádoby.

Pavlína Slavíková, TSÚ

12.02.2018