Svoz bioodpadů již od března

Vážení občané,

tímto bychom Vás chtěli informovat o zahájení svozu bioodpadů v letošním roce. Oproti předchozím rokům bude svoz bioodpadu probíhat už od března. Změnou bude svozový den – bioodpady se budou svážet každý sudý čtvrtek počínaje 9. březnem.

V průběhu března budou sváženy nádoby s bioodpadem těm domácnostem, které již popelnicí disponují. V průběhu dubna pak budou distribuovány nádoby, které bychom měli obdržet z dotace od Státního fondu životního prostředí. Svozové dny budou následně dle počtu svážených nádob upraveny, informaci o tom, ve kterém dnu bude svážena Vaše popelnice, obdržíte opět formou infoletáku.

O nádobu na bioodpady si můžete i nadále zažádat buď na odboru správním u paní Kamily Budilové, nebo u Technických služeb města Úvaly. Jakmile nádoby budou v dubnu k dispozici, budou Vám automaticky dovezeny před Vaší nemovitost. Svoz bioodpadů je od letošního roku zdarma a je již zahrnut v platbě za komunální odpady.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

02.03.2017