TSÚ mají nový web!

Vítáme Vás na novém webu Technických služeb města Úvaly, kde naleznete všechny potřebné informace jak z oblasti vodovodů a kanalizace, tak i informace o údržbě města apod.

V současnosti jsou zde 4 hlavní kategorie – základní informace o Technických službách, jejich zaměstnancích a kontaktní údaje, v sekci údržba města naleznete aktuality o probíhajících pracích, ceník služeb, termíny jarní údržby atd. Sekce Vodovody a kanalizace obsahuje zatím nejvíce informací, a to především Příručku pro zákazníky se všemi potřebnými přílohami – např. žádost o zřízení přípojky apod. Dále je zde sekce nahlášení závady, kde je možné pracovníkům Technických služeb nahlásit závadu – ať z oblasti vodovodů a kanalizací, či závadu týkající se propadlého chodníku, polámaných větví na stromech atd. Nicméně v případě potřeby akutního řešení – převáženě v rámci vodovodů a kanalizace – prosím upřednostněte kontaktování zaměstnanců Technických služeb přes dispečink.

Web Technických služeb se bude postupně vyvíjet, budou na něj doplňovány aktuality a další informace podle toho, jak se bude rozvíjet činnost samotných Technických služeb města Úvaly. V případě, že zde postrádáte nějaké pro Vás podstatné informace, tak neváhejte nám napsat. Je možné, že jsme na ně v duchu naší autorské slepoty zapomněli.

12.04.2016