Údržba města Úvaly

Jednotka údržby města fungovala do 31. prosince 2015 pod Městským úřadem, k 1. lednu přešli všichni zaměstnanci včetně správce DPS nebo č.p. 65 pod Technické služby.

Mezi hlavní činnost střediska Údržba města patří úklid veřejných prostranství, opravy místních komunikací, údržba zeleně a dílčí práce pro zřizovatele, kterým je Město Úvaly. V lednu a únoru jsme se tak věnovali např. drobným opravám ve školní jídelně, opravili jsme elektroinstalaci na Městském úřadě, pro potřeby Městské policie jsme vyrobily zateplené psí boudy do záchytných kotců, do kterých mohou být umístěni psi, kteří jsou v Úvalech nalezeni. Pro kulturní komisi jsme vyrobili sérii přenosných podstavců. Dále jsme provedli řadu dílčích oprav v bytových a nebytových prostorech, které jsou ve vlastnictví města.

V lednu a únoru, kdy až na pár dní panovaly nadprůměrné teploty, se denně třetina zaměstnanců spadajících do střediska Údržba města věnovala údržbě lesních porostů a zeleně podél komunikací. Možná ne všichni čtenáři vědí, že město vlastní cca 50 ha lesů a tyto plochy je potřeba správně udržovat – zejména je pak prořezávat, odstraňovat nemocné a přestárlé jedince a vysazovat nové. A právě tyto činnosti zajišťují Technické služby. V uplynulých dvou měsících jsme se tak věnovali prořezávání Masarykova háje nedaleko rozhledny, omlazovali jsme část Masarykova háje nad lomem, udržovali jsme místní aleje a v závěru období jsme se pustili do čištění škarpy podél ulice Jírenská.

Souhrn měsíční činnosti celých Technických služeb je zveřejňován pravidelně na webu města.  Zde se můžete detailněji seznámit s celou naší agendou, která však do budoucna bude narůstat. Počátkem května převezmeme provozování veřejného osvětlení, zároveň bychom se však chtěli zaměřit více na poskytování služeb občanům.

Pavlína Slavíková
ředitelka Technických služeb města Úvaly

 

22.02.2016