Zahájení oprav povrchů ulic J. Lady

🚜Zahájení oprav povrchů ulic J. Lady🚜
Jak bylo avizováno, dnes byla zahájena obnova vodovodních přípojek v ulici J.Lady, která bude pokračovat směr Prokopa Velikého. Probíhají zde veškeré práce potřebné před opravou povrchů komunikací. Bude následovat stržení a vyrovnání komunikace, vybudování odvodnění děšťových vod.
❗sledujte náš FCB a WWW❗
16.08.2021