Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby města Úvaly byla zřízena usnesením zastupitelstva ze dne 16. července 2015. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb.

Předmětem činnosti navazujícím na hlavní účel zřízení příspěvkové organizace je provozování vodovodu a kanalizace, zabezpečení čistoty města, správy a údržby města, údržby majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele.